Hjem NTG Bodø Fotball Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Bodø Fotball skoleåret 2019/20

Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Bodø Fotball skoleåret 2019/20

NTG Bodø Fotball legger til rette for at gutter og jenter kan kombinere skole og fotball på høyt nivå. Vår filosofi er individuell og helhetlig oppfølging av hver enkelt spiller.

NTG Bodø tar årlig inn 32 elever til vg1. Av disse tas det inn 16-20 fotballspillere, ca. 6-8 jenter og 10-12 gutter. Posisjonelle hensyn tas med i vurderingen.

Merk! 
Det er også mulighet å søke seg til vg2 for skoleåret 2019/2020.

Inntak/kvoter
Det er åpent for alle å søke seg inn til NTG Bodø, uavhengig av klubbtilhørighet.

NTG Bodø Fotball har inngått samarbeidsavtaler med de lokale klubbene FK Bodø/Glimt og IK Grand Bodø. På guttesiden har FK Bodø Glimt en kvote på 10 spillere de kan innstille for inntak til NTG Bodø. På jentesiden er det for skoleåret 2019/20 ingen slik kvote.

Trenerne ved vår fotballavdeling er tilknyttet henholdsvis FK Bodø Glimt og IK Grand Bodø. Se alle våre trenere her

Karakterkort fra ungdomsskolen Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert.

Søknadsportalen åpner lørdag 1. desember 2018

Karakterkortet fra 1. termin lastes opp og vedlegges søknaden eller ettersendes til skolen dersom du søker før dette er mottatt. Mailen sendes sportssjef Anette Nybø, anette.nybo@ntg.no.

Søkere som ikke har lastet opp karakterkortet når søknadsfristen utløper 1. mars 2019, har ikke krav på å bli vurdert. 

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post eller telefon 90081718.

Les Inntaksreglement NTG Bodø Fotball