Hjem NTG Bærum Alpint Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Bærum Alpint for skoleåret 2020/21
Foto:

Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Bærum Alpint for skoleåret 2020/21

NTG Bærum Alpint ønsker å ta inn 8 utøvere i første klass til neste skoleår

NTG Alpint har som hovedmålsetning:

- å utvikle gode holdinger og rett mentalitet til å kunne bli en toppalpinist

- å legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning

- å utvikle utøvere til landslag og som i løpet av sin karriere tar medaljer i internasjonale mesterskap 


Vi tar inn de jenter og gutter vi mener er best egnet til å nå målsetningen vår. 

Vi vektlegger:

- Skiferdigheter og utviklingspotensiale på ski
- Et godt fysiskt grunnlag
- Gode sosiale- respektive idrettslige holdninger
- Gode skolekarakterer

For skoleåret 2020/21 er alpint tildelt 8 plasser i førsteklasse på NTG Bærum som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan kvoten fravikes. Det er også mulig å søke om plass i 2. og 3. klasse.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Se NTGs generelle inntakskriterier. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Det er mulig å søke på www.ntg.no fra 1. desember 2019. Etter søknaden er sent så inviterer vi utøveren til intervju. Vi starter inntaksprosessen allerede i desember. 

Har du lyst til å begynne på NTG Bærum alpint? Send inn en søknad eller ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål eller har lyst å komme og hospitere.