Hjem NTG Tromsø Fotballgutter Toppidrett - Fotball gutter

Toppidrett - Fotball gutter

Her kan du lese mer om fotball gutter, faget toppidrett og generell informasjon om søkekriterier, kostnader og lignende

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.

Kostnader og tilbud

Vanlige spørsmål og svar

Inntakskriterier fotball gutter

Faget har følgende tre hovedområder: 

Treningsplanlegging, Basistrening og Ferdighetsutvikling

Undervisningsmetoder og mål

Differensierte treninger ut i fra utvikling og alder

Pedagogisk tilnærming til utvikling og læring for den enkelte spilleren 

Stort fokus på kvalitet i treningsarbeidet

Kombinerer skole og fotball på best mulig måte

Mål om å kvalifisere seg til videre skolegang

Mål om å utvikle spillere til Tromsø IL A-lag

Mål om å utvikle spillere til topp 5 liga klubber


Treningsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Analysere gjennomført trening i forhold til egne mål og resultater

Gjøre rede for hvordan mediene fungerer, og hvordan en toppidrettsutøver bør opptre overfor dem.

Basistrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Videreutvikle basisegenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i fotball

Ferdighetsutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Videreutvikle ferdigheter til et høyere prestasjonsnivå innenfor fotball

Mestre ferdigheter i kampsituasjoner