Hjem NTG Kongsvinger Håndball ​ Tilleggsreglement ved inntak til NTG Kongsvinger håndball

​ Tilleggsreglement ved inntak til NTG Kongsvinger håndball

NTG Kongsvinger/håndball skal ta inn ca. 8 utøvere hvert skoleår

NTG Kongsvinger har som hovedmålsetning:

  • å utvikle gode holdninger og skape vinnerskalle til kunne bli en god håndballspiller
  • å legge til rette for at elevene ved NTG Kongsvinger kan kvalifisere seg for høyere utdanning
  • å utvikle kunnskap om idretten og til spill for landslag og eliteklubber

Vi tar inn jenter vi mener er best egnet til å nå målsetningen vår. Karaktersnitt fra ungdomskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller.

Inntakskriterier og vekting.

I NTG´s inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til håndball gjelder følgende kriterier:

1. Ferdigheter i håndball

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver 6 poeng
Landslagssamling 5 poeng
Krets 3-4 poeng
Klubblag 1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen = 4-6 poeng

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3
Resultater/prestasjonsnivå : oppnådde poeng x 2
Skolekarakterer : oppnådde poeng x 1


Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen med søkeren.
Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egenhet kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

PS! Alle må uansett søke på www.ntg.no som er åpen fra desember hvert år. Ta med karakterkortet fra 1. termin ved et eventuelt besøk eller send karakterkortet i en mail til:  ntgkongsvinger@ntg.no