Hjem NTG Kongsvinger Dans Tilleggsreglement ved inntak til NTG Kongsvinger Dans

Tilleggsreglement ved inntak til NTG Kongsvinger Dans

NTG Kongsvinger skal ta inn ca. 5 utøvere til neste skoleår

NTG dans har som hovedmålsetning:

  • å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne bli toppidrettsutøver
  • å legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning
  • å utvikle utøverne til å kvalifisere seg til landslag og mesterskap

Vi tar inn de jenter og gutter vi mener er best egnet til å nå målsetningen vår. Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller.

Vi kan ta inn nye elever fortløpende hvis vi anser dem skikket.

Inntakskriterier og vekting I NTG´s inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til dans gjelder følgende kriterier: 

 1. Ferdigheter i dans 

 Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng. 

 2. Resultater/prestasjonsnivå 

 Landslagutøver 6 poeng 

 Landslagssamling/uttak 5 poeng 

 Nasjonal konkurranse 3-4 poeng 

 Klubb 1-2 poeng

3. Skolekarakterer  

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng

4. Egnethet 

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel, krever modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak dersom Rektor, Sportssjef og Hovedtrener er av den oppfatning at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG. Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

  • Plasseringer ved store konkurranser (over 100 deltakere) : plass x 3
  • Resultater/prestasjonsnivå ved evt test : oppnådde poeng x 2
  • Skolekarakterer : snittkarakterer x 1

Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen og vi med søkeren.

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering og/eller i konkurranser.

PS! Alle må uansett søke på www.ntg.no som er åpen fra desember hvert år. Ta med karakterkortet fra 1. termin ved et eventuelt besøk eller send karakterkortet scannet i en mail til: ntgkongsvinger@ntg.no