Hjem NTG Kongsvinger Sykling Tilleggsreglement for inntak ved NTG Kongsvinger sykling

Tilleggsreglement for inntak ved NTG Kongsvinger sykling

NTG Kongsvinger sykling skal ta inn ca 8 ryttere til neste skoleår

Inntakskriterier og vekting

I NTG´s inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til sykkel gjelder følgende kriterier:

1. Egenskaper og ferdigheter Søkerens egenskaper og ferdigheter punkt 1.1 vurderes etter test på NTG Kongsvinger. Punkt 1.2 og 1.3 kan vurderes på inntak/besøk/hospitering på NTG og/eller i konkurranser.

  • 1.1. Sykkeltest NTG Kongsvinger 
  • 1.2. Sykkelforståelse/tekniske ferdigheter 1-6 poeng
  • 1.3. Ryttertype/særegenhet

2. Resultater/prestasjonsnivå

  • 1 plass UM/utenlandske seier 6 poeng
  • Topp 3 utøver UM/nasjonale ritt 5 poeng
  • Topp 10 Nasjonale ritt 3 poeng
  • Konkurranseutøver 1-2poeng

3. Skolekarakterer
Karakterene blir vektlagt mellom 4-6.


4. Egnethet

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg bo på hybel hjemmefra krever en modenhet og en indre glød av den enkelte eleven. Den evnen bygger på det å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som samsvarer toppidrettens krav er en forutsetning for å mestre skole-idrettshverdagen. For å lykkes i en tøff idrett som sykkel er det viktig med en råskap, tilstedeværelse og god forståelse av det å være syklist. Med dette mener vi ulike evner som gir det enkelte individ et fortrinn i forhold til andre konkurrenter, og kan f.eks innebære råskap i hode og ved holdninger, en tilstedeværelse i det man driver med og forståelse av ulike aspekter ved teknikk/taktikk/trening/selvforståelse.

Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjef og trenere på sykkelavdelingen er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

  • Fysiske egenskaper, potensialet, ryttertype oppnådde poeng x 3
  • Resultater/prestasjonsnivå oppnådde poeng x 2
  • Skolekarakterer oppnådde poeng x 1