Hjem NTG Kongsvinger Sykling Tilleggsreglement for inntak ved NTG Kongsvinger sykling

Tilleggsreglement for inntak ved NTG Kongsvinger sykling

NTG Kongsvinger sykling skal ta inn ca 10 ryttere til neste skoleår

Inntakskriterier og vekting

I NTG´s inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til sykkel gjelder følgende kriterier:

1. Egenskaper og ferdigheter Søkerens egenskaper og ferdigheter punkt 1.1 vurderes etter test på NTG Kongsvinger. Punkt 1.2 og 1.3 kan vurderes på inntak/besøk/hospitering på NTG og/eller i konkurranser.

  • 1.1. Sykkeltest NTG Kongsvinger 
  • 1.2. Sykkelforståelse/tekniske ferdigheter 1-6 poeng
  • 1.3. Ryttertype/særegenhet

2. Resultater/prestasjonsnivå

  • 1 plass UM/utenlandske seier 6 poeng
  • Topp 3 utøver UM/nasjonale ritt 5 poeng
  • Topp 10 Nasjonale ritt 3 poeng
  • Konkurranseutøver 1-2poeng

3. Skolekarakterer
Karakterene blir vektlagt mellom 4-6.


4. Egnethet

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg bo på hybel hjemmefra krever en modenhet og en indre glød av den enkelte eleven. Den evnen bygger på det å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som samsvarer toppidrettens krav er en forutsetning for å mestre skole-idrettshverdagen. For å lykkes i en tøff idrett som sykkel er det viktig med en råskap, tilstedeværelse og god forståelse av det å være syklist. Med dette mener vi ulike evner som gir det enkelte individ et fortrinn i forhold til andre konkurrenter, og kan f.eks innebære råskap i hode og ved holdninger, en tilstedeværelse i det man driver med og forståelse av ulike aspekter ved teknikk/taktikk/trening/selvforståelse.

Søkeren blir kun vurdert for inntak dersom Sportssjef og Hovedtrener på sykkelavdelingen er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

  • Fysiske egenskaper, potensialet, ryttertype oppnådde poeng x 3
  • Resultater/prestasjonsnivå oppnådde poeng x 2
  • Skolekarakterer oppnådde poeng x 1

Søknad

Søknad gjøres via www.ntg.no før 1. mars 2015. Vi åpner for søknader fra desember hvert år. Karakterkort fra 1. termin leveres ved eventuelt besøk eller sendes skannet på mail til: ntgkongsvinger@ntg.no