Hjem NTG Bodø Tidsplan oppstart NTG Bodø
Foto:

Tidsplan oppstart NTG Bodø

Her finner du all info om oppstarten av NTG og NTG-U i Bodø

OKTOBER-DESEMBER

Skole- og klubbesøk: Vi reiser rundt og informerer om skolene (ta kontakt for besøk til ditt klubblag).

Felles informasjonsmøter: Det vil bli invitert til felles informasjonsmøter for NTG og NTG-U

Møter med idrettene: Vi gjennomfører møter med idrettene og legger trenerkabalen

 

NOVEMBER

Lokaler: Vi bestemmer oss for hvor skolene skal lokaliseres

 

FEBRUAR

Stillingsutlysninger Vi lyser ut stillinger: Faglærere NTG og Kombinasjonsstillinger NTG-U


MARS

1. MARS: SØKNADSFRIST NTG BODØ

APRIL

3. APRIL: SØKNADSFRIST NTG-U BODØ

Inntaksprøver: Begge skolene har egne inntaksdager. Mer informasjon om dette kommer.

Tilbud om skoleplass: Vi sender ut tilbud om skoleplass til de som kommer inn


MAI

Ansettelser: Vi ansetter lærere og trenere

 

AUGUST

Oppstart: NTG Bodø starter opp 13. august.
NTG-U Bodø starter 20. august.