Hjem NTG Lillehammer Langrenn Tema: Hva gjør skigymnas for å skape gode prestasjonsmiljøer?

Tema: Hva gjør skigymnas for å skape gode prestasjonsmiljøer?

Artikkel fra NTG Lillehammer Langrenn, på vegne av de fem offisielle skigymnasene, Meråker VGS, NTG Geilo, Hovden Skigymnas, Nordnorsk-skilinje og NTG Lillehammer.

Norges Skiforbund har fem offisielle skigymnas. Disse er Nordreisa, Hovden, Meråker, NTG Geilo og NTG Lillehammer. Skigymnasene samles årlig for å avholde skigymnasmøte med gode faglige diskusjoner og faglig innspill fra eksterne forelesere. Gjennom året ønsker vi å dele artikler om trening og hvordan vi jobber på skigymnasene. Temaet for tredje artikkel er: Hva gjør skigymnas for å skape gode prestasjonsmiljøer?

Prestasjonsmiljøer er noe Nils Arne Eggen omtaler i sin bok «Godfoten». Her beskriver han hva en prestasjonsgruppe er: en gruppe som skal prestere i lag. Eggens treningsfilosofi bygger på at alle må hjelpe hverandre for å kunne prestere, hvis ikke er du ute av laget. Dette er noe vi på skigymnasene har stort fokus på, helt fra elevene starter i VG1. Det å samarbeide, backe opp og respektere hverandre er viktig. På skigymnas møtes elever fra ulike skimiljøer, og elevene danner nye og motiverende treningsgrupper. 

I likhet med Eggen er også vi opptatt av at alle må bidra inn i gruppa og dele erfaringer med de andre elevene. På skigymnas samles en elevgruppe med ulike ferdigheter og kompetanse, det kan være innen utholdenhet, styrke, hurtighet eller teknikk, noe som betyr at elevene får ekstremt god matching/konkurranse på hver økt. Denne matchingen gir motivasjon til å legge ned en god jobb på hver trening. Dette finner vi også igjen hos Nils Arne Eggen: noen er gode på noe, mens andre er gode på noe annet, og dette må vi dra nytten av. På skigymnasene lærer vi elevene til at alle må bidra inn i gruppa, slik at summen av de ferdighetene vi har, blir forbedret på grunnlag av lærdom fra medelever.

På skigymnas har vi spilleregler som settes av elever og trenere. Det ligger klare forventninger til at alle må respektere hverandre, samt støtte og heie på hverandre på treningsøkter og i konkurranser. Dette er enormt viktig for et godt prestasjonsmiljø. Vi jobber mye med at alle må bidra inn i gruppa og gi av seg selv. Det er viktig å huske på at ingen blir gode alene. Vi mener at det er viktig å lære elvene til å bidra med tanker om trening, og å diskutere teknikk. Ved å ha fokus på at alle skal bidrar og samtidig formidle tanken om at ingen blir gode alene, ser vi også at kvaliteten på øktene blir ekstremt høy.

Denne kvaliteten er noe vi har stort fokus på, og det innebærer at elevene kommer på treningsøkter godt forberedt og vet hva de skal gjennomføre. Alle elever har som oppgave å sette seg arbeidsmål for øktene og at de møter med riktig utstyr, til riktig tid og på riktig plass. Disse faktorene legger grunnlaget for et høyt prestasjonsmiljø der alle ønsker å gjennomføre på best mulig måte, ut i fra sitt nivå.

På skigymnasene har vi faget «Toppidrett langrenn» der elevene blant annet lærer om trening, treningsprinsipper, generell fysiologi, kosthold, treningsplanlegging og basistrening.  Denne teoriundervisningen er rettet mot det å bli en god toppidrettsutøver og er viktig for at elevene også blir interessert i temaer som kan bidra til en positiv utvikling som skiløper.

På skigymnas er det ansatt utviklingsorienterte trenere og lærere med høy faglig kompetanse. Vi har treningssamtaler hvor fokus ligger på det å utvikle og å jobbe med arbeidsmål. Vi gjennomfører arbeidskravsanalyser og ser hva utøveren må forbedre for å nå sine mål. Utøveren blir også mer bevist på sine svakheter da de skal ut på økt for å trene på de ulike ferdighetene. Det er viktig å teste og å undersøke om utøverne forbedrer seg på ulike basisferdigheter. Ved hjelp av standardiserte tester og trening ute kvalitetssikrer vi fremgang.

Elevene er videre en del av et miljø der idrett og gode verdier står sterkt og er en del av hverdagen. Her møter de likesinnede elever med de samme målene, gjerne om å gjøre det godt på trening og på skolen.  På skigymnas samles mange gode elever på samme plass og på den måten kan elevene jobbe sammen mot målene sine.  Vi ønsker å bygge en god basis, slik at de står godt rustet til å utvikle seg videre etter endt skolegang.  Alle skigymnas har som mål om å skape gode senior-utøvere, og treningen som gjennomføres er rettet mot dette målet.

De fem offisielle skigymnasene følger anbefalingene til NSF (Norges Skiforbund) som står beskrevet i utviklingstrappa. Det er viktig å sørge for progresjon gjennom alle tre årene, samt at elevene har noe å strekke seg etter. Skigymnasene tør å tenke langsiktig, noe som betyr at vi ønsker å trene opp utøverne til ta egne valg og bli selvstendige utøvere som jobber med arbeidsmål og ikke glemmer å trene basisferdigheter. Vi har stor tro på at, dersom vi jobber godt med arbeidsmålene og utviklingen av basisferdigheter, vil elevenes prestasjoner komme automatisk.