Hjem Sunn Idrett og Antidoping Norge på besøk hos oss

Sunn Idrett og Antidoping Norge på besøk hos oss

De siste årene har vi på NTG utviklet et stadig tettere samarbeid med Sunn Idrett og Antidoping Norge. Første skoledag fikk elevene ved NTG Bærum forelesninger fra både Antidoping og Sunn Idrett.​

Sunn Idrett

Sunn Idrett er et samarbeidsprogram som retter seg mot idrettsungdom i alderen 13-22 år. Prosjektet skal bidra til å holde de friske utøverne friske og skape en sunnere idrett. Våre hovedfokus er å forebygge spiseforstyrrelser og heve kunnskapen om kosthold, ernæring, vekst og utvikling hos unge idrettsutøvere. Foreldre er viktige støttespillere og rollemodeller som vi trenger på laget for å spre riktig kunnskap og gode holdninger til idrettsungdommen. I løpet av skoleåret skal Sunn Idrett besøke alle våre skoler. At vi kan lene oss på Sunn Idretts kompetanse og verdisyn er viktig for oss.

Antidoping Norge

Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Antidoping skal i likhet med Sunn Idrett også besøke alle våre skoler i løpet av skoleåret. Det vil bli gitt informasjon om hva som regnes som doping, hvilke skadevirkninger doping kan ha, og hvilke konsekvenser det kan gi å bruke doping. I tillegg vil elevene få  innsyn i hvordan en dopingkontroll blir utført, og plikter og rettigheter rundt prosedyren. Alle våre elever skal også gjennomføre et E-læringsprogram som heter Ren Utøver.