Hjem Spørsmål og svar om skolegangen

Spørsmål og svar om skolegangen

Svar på de vanligste spørsmålene knyttet til skolegangen ved NTG Tromsø

Realfag ved NTG Tromsø

Ved NTG Tromsø tilbys Matematikk R1 og Fysikk 1 ved vg2, som følges opp av matematikk R2 og Fysikk 2 i vg3. For elever som ikke velger realfaglig retning er det mulig å ta matematikk R2 istedenfor fellesfaget matematikk 2P på vg2. Undervisningen varieres,  med f.eks. felles gjennomgang, oppgaveløsning, praktisk arbeid, repetisjon med domino og mer alt fra hvilke temaer det jobbes med.  Timenes hovedfokus er forståelse.  Realfagsgruppene er relativt små, og det er gode muligheter for veiledning og oppfølging en til en. Dette har gitt gode resultater og denne våren var R1 gruppas resultater over landsgjennomsnittet!


Kan jeg studere medisin etter at jeg har gått på NTG Tromsø?

Hos oss kan du velge matematikk (R1 og R2) og fysikk 1 og 2, noe som kreves for å komme inn på medisinstudiet. I tillegg må du ha kjemi 1 og kjemi 2 for å kunne søke på medisin. Disse fagene tilbyr vi ikke. Vi legger imidlertid til rette for at du kan ta kjemi 1 og 2 som privatist, og vi har en lærer som kan kjemifaget   

Kan jeg bli ingeniør eller sivilingeniør etter at jeg har gått på NTG?

Ja det kan du. Mange sivilingeniørutdanninger /master ingeniør krever matematikk R1, R2 og fysikk 1, og disse fagene kan du velge hos oss.  

Kan du studere økonomiske fag etter endt utdanning i NTG?

Ja, du er svært god forberedt til høyere utdanning innenfor økonomi/markedsføring og ledelse etter endt skolegang i NTG.  

Hvilket fremmedspråk kan jeg velge på NTG Tromsø?

Hos oss kan du velge tysk nivå 1 (nybegynnere i faget) eller nivå 2 (for de som har hatt tysk på ungdomsskolen).  

Hvor mange år må jeg ha fremmedspråk?

Hvis du har hatt et fremmedspråk på ungdomsskolen, har du fremmedspråk (tysk hos oss) i vg1 og i vg2.  

Jeg har ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Hvor mange år må jeg ha fremmedspråk på videregående?

Du må ha fremmedspråk alle tre årene på videregående. Hos oss er det tysk.  

Hvorfor tibyr dere bare tysk som fremmedspråk på NTG Tromsø?

Vi anser tysk som det mest nyttige og relevante fremmedspråket for våre elever på alle idrettene. Skisporten står sterkt i de tysktalende land, og mye av konkurranser og andre viktige arrangement finner sted i Alpene. Også for fotballelevene er språket viktig. Fotball er den største organiserte idretten i Tyskland og en fotballkarriere i en Bundesliga-klubb er ikke utelukket. Vi kan vise til tidligere elever som har hatt suksess innenfor tysk fotball.  

Jeg har spansk på ungdomsskolen – kan jeg fortsette på NTG Tromsø?

Vi tilbyr ikke spansk- eller franskundervisning på NTG Tromsø. Har du et annet fremmedspråk enn tysk på ungdomsskolen, starter du med tysk nivå I hos oss. Tyskfaget strekker seg over vg1 og vg2 og avsluttes med standpunktkarakter og mulig eksamen (muntlig eller skriftlig). Omtrent halvparten av våre elever starter med tysk nivå I hvert år.

Jeg har engelsk fordypning på ungdomsskolen – hvordan blir det på NTG?

Har du ikke fremmedspråk på ungdomsskolen, men engelsk/norsk fordypning eller et lignende fag, starter du også med tysk nivå I hos oss. Tysk I strekker seg over vg1 og vg2. På vg3 fortsetter faget på nivå II. Du får dermed flere timer med fremmedspråk og avslutter med standpunktkarakter (og mulig skriftlig/muntlig eksamen) på vg3.