Hjem NTG-U Bærum Spørsmål og svar om NTG-U Bærum AS

Spørsmål og svar om NTG-U Bærum AS

Vi får mange hyggelige henvendelser angående skolen vår, og det er ofte de samme spørsmålene som stilles. Derfor har vi forsøkt å samle spørsmålene og svarene nedenfor.

1. Har nettopp hørt om skolen – har dere holdt på lenge?

Vi startet ungdomsskolen høsten 2004, og da startet vi med 60 elever på 8. trinn. Høsten 2005 tok vi også inn 60 elever på 8. trinn, og høsten 2006 enda nye 60 elever, slik at vi totalt hadde 180 elever på 8., 9. og 10. trinn. Vårt første avgangskull hadde vi våren 2007.  Høsten 2013 utvidet vi med 2 elever på hvert trinn, slik at vi nå har 186 elever totalt.

Fra og med skoleåret 2017-18 utvider vi skolen til tre paralleller, som fases inn i løpet av en 3-årsperiode. Fra og med skoleåret 2019-20 blir det 90 elever på hvert trinn.

2. Hva kreves for å komme inn på NTG-U?

Du må søke før 1. mars kl 2359!

Les våre inntakskriterier annet sted på sidene våre.

3. Hvordan bestemmes det hvem av søkerne som kommer inn?

Vi kjører fysiske inntakstester, se kriterier og beskrivelse av testene. Vi kaller inn til informasjonsmøte og testing. Dette skjer i løpet av april/mai 2018.  Terminliste for inntaket blir lagt ut på sidene så snart alle datoer er spikret.

4. Hvilke øvelser inngår i opptakstestingen?

Det blir avholdt fysiske tester i basisegenskaper- og ferdigheter, se beskrivelse av testene.  I tillegg til basistestene avholder enkelte NTG-idretter inntakssamling for søkere til ungdomsskolen.  Dette gjøres for å teste søkerne spesifikt innenfor egen idrett. Vi viser til inntaksreglementet og annen informasjon vi har lagt ut på sidene våre.

5. Hvor går grensene på opptakstestene?
Vi henviser til vårt inntaksreglement.

6. Kan jeg søke 9. og 10. trinn neste skoleår?

Ja. Vi anbefaler alle som har stått på venteliste inneværende år å søke på nytt for kommende skoleår, da våre ventelister gjelder for ett og ett år av gangen. Når det gjelder 9. og 10. trinn vil vi bare ta inn nye elever, dersom noen av våre eksisterende elever på disse trinn ikke ønsker å fortsette hos oss.

 7. Hvor mange søkte i fjor?

Også ved søknadsfristens utløp i 2017 hadde vi mer enn 200 søkere til 90 plasser på 8. trinn. Alle som søker, men som ikke får tilbud om skoleplass, kan velge om de vil stå på venteliste i tilfelle vi får ledige plasser. Ventelisten gjelder for ett og ett skoleår.

 8. Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 1. mars kl 2359 hvert år, og fristen er absolutt.  Søknadsskjemaet fjernes fra sidene, og det er ikke lenger mulig å søke om plass før neste skoleår.

 9. Hvor kan vi få søknadsskjema?

Søknadsskjemaet blir vanligvis lagt ut på våre hjemmesider i november/desember. Når fristen går ut, fjernes altså søknadsskjemaet fra sidene frem til det igjen legges ut neste november/desember. 

 10. Er det først til mølla-prinsippet?

Nei, alle søknadene vil bli gjennomgått ved søknadsfristens utløp.

11. Lønner det seg å sende en uttalelse fra trener?

Vi ønsker ikke uttalelser/attester fra trenere, da slike ikke er en del av inntakskriteriene og dermed ikke vil bli lest.

12. Hva med det faglige? Lærer elevene det samme som i den offentlige skolen?

NTG-U Bærum AS følger offentlig læreplan i likhet med den offentlige skolen og gjeldende læreplan nå er K06 (Kunnskapsløftet).  Våre elever blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen ved avslutning av 10. trinn i likhet med alle norske 10. klassinger.  Vi deltar også på alle nasjonale prøver, slik det er på de offentlige skolene.

13. Hva slags lærere har dere?

Vi har meget dyktige og velutdannede lærere og trenere. Lærerne har også treningsøkter med elevene, og på den måten får de veldig god innsikt i den enkelte elevs behov, både med hensyn til læring og trening.

 14. Hvor mange elever kan NTG-U Bærum AS ha totalt?

Vi har konsesjon på å drive ungdomsskole for inntil 270 elever. Skoleåret 2018-19 vil vi ha 244 elever. 

15. Hvor mange klasser har dere?

Vi har to klasser på hvert trinn (9. og 10.) med 62 elever på henholdsvis 9. og 10. trinn.  Fra høsten 2017 har vi tre klasser med 30 elever i hver på 8. trinn.  Trinnene er delt opp i kontaktlærergrupper med 15 - 20 elever, og hver gruppe har sin kontaktlærer. Trinnene er også delt inn i treningsgrupper som er forskjellig fra undervisningsgruppene.

16. Hvordan foregår undervisningen?

Den foregår som regel i klasserommet med hele klassen - noen ganger i grupper på grupperom, og av og til er hele trinnet samlet med flere lærere til stede i auditoret.

17. Hvor lang er skoledagen?

Skoledagen begynner kl 0815 og slutter 1615. Fredager har vi litt kortere dag, da slutter elevene kl 1515 (8. trinn slutter kl 1500 fredager). Onsdager har elevene egentid frem til kl 1100 med noen unntak i løpet av skoleåret.

18. Følger NTG-U Bærum AS den samme skoleruten som offentlige skoler?

Vi har vår egen skolerute, og vårt skoleår begynner ca en uke før den offentlige skolen i Bærum kommune. Skoleruten for skoleåret 2018-19 er publisert  under NTG-U Bærum skoleruter på disse sidene.

19. Hvordan stiller skolen seg til samlinger med egen klubb/krets/forbund?

Det blir gitt rom for idrettsfravær med klubb, krets eller forbund. Skolen har retningslinjer for hvordan undervisningen skal følges opp ved lengre samlinger.  Det forutsettes imidlertid at foresatte søker om fri i forkant, slik at skolen kan legge til rette for skolearbeid på samlingene.

20. Hvor mye trener de på skolen?

De trener 90 minutter hver dag i skoletiden.  Treningsplaner utarbeides av idrettskoordinatoren for perioder á 14 dager.

21. Trener de egen idrett på skolen?

På skolen trener de generell basistrening og etter avtale med idrettskoordinator i noen tilfeller spesifikk basistrening. Treningen er variert, og elevene får prøvd seg innenfor mange forskjellige idrettsgrener. Eksempelvis kan nevnes: aerobic, basketball, sykling, fotball, håndball, volleyball, svømming, løping, turn, judo, styrketrening, klatring, tumbling, spinning osv.

Etter skolens fastsatte regler for hospitering, kan elevene gis anledning til å hospitere innenfor egen idrett enten på treningene til NTG-elevene, klubb eller forbund. Dette må søkes om og godkjennes av idrettskoordinator. For elever på 8. trinn er dette bare aktuelt fra januar til juni.

22. Med så lange dager, når gjør de lekser?

På timeplanen har vi studietid. Dette er tid hvor elevene skal gjøre skolearbeid, forberede seg til prøver etc. med lærere til stede. Hensikten er at dersom elevene jobber effektivt, så skal de ikke måtte arbeide med skolearbeid hjemme.  Da har de mer fri til egen klubbtrening og andre aktiviteter.  

Fra og med skoleåret 2016-17 startet vi innføringen av digitalisert skole.  Elevene skal ha med bærbar pc/Mac hver dag.  De laster ned skolebøkene via sin elevlisens på egen pc/Mac. Noen få fag har enda ikke fått digitale læreverk. 

23. Er det noen samlinger/skoleturer i løpet av skoleåret?

Vi forsøker å gjennomføre minimum én samling pr skoleår i tillegg til overnattingsturer i skog og mark.

24. Har elever som har gått ungdomsskolen hos dere noen fordeler ved søknad om opptak på NTG?

Våre elever må tilfredsstille de samme opptakskravene som andre søkere.  Vi håper og tror, at våre elever skal ha et bedre utgangspunkt, når det gjelder både det sportslige og det faglige, enn elever fra vanlige ungdomsskoler.

25. Koster det noe å gå på NTG-U Bærum AS?

Skoleåret 2018-19 er skolepengene kr 25.000,- pr skoleår. Skolepengene betales slik: kr 1.000,- ved aksept av tilbudt skoleplass i mai.  De resterende kr 24.000,- forfaller til betaling i sin helhet 1. august. Skolepengene kan endres fra skoleår til skoleår.

26. Hvilke språk tilbys som 2. fremmedspråk?

Fra og med skoleåret 2018-19 vil vi tilby tysk og spansk på alle trinn, samt fransk på 8. og 9. trinn.  Det vil dermed være en klasse med tysk, en med spansk og en med fransk på disse to trinnene.  Elevene er ikke garantert å få ønsket om fremmedspråk oppfylt.

27. Hvilke valgfag tilbys?

Vi tilbyr følgende valgfag på 8. og 9. trinn fra og med skoleåret 2018-19:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv