Hjem NTG Tromsø Skoletilbud ved NTG Tromsø

Skoletilbud ved NTG Tromsø

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Vi tilbyr programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, og programområdet for realfag, i tillegg til faget toppidrett på alle trinn. Se fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

Sammen med trenere og lærere og de andre elevene ved NTG Tromsø er du med og danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette for opplæringen på en fleksibel måte, slik at du kan nå utdanningsmålene dine samtidig med toppidrettssatsingen din. 

NTG Tromsø bruker digitale læringsmidler i utstrakt grad. Elevene kan bruke sin egen bærbare MAC eller PC og får tilgang til Office 365 programvare samt egen OneDrive-konto.   

Forventninger

Som elev ved NTG Tromsø skal du ha forventninger til skolen, trenerne og lærerne, på samme måte som vi har forventninger til deg som elev.

Du skal forvente å få:

 • Dyktige trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
 • At alle voksne følger skolens verdier.

Til gjengjeld forventer vi av deg:

 • At du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen, både i klasserommet og på idrettsbanen, og at du følger skolens verdier.

Oppfølging etter idrettsrelatert fravær

NTG Tromsø har et eget skoleoppfølgingstilbud når du har hatt fravær i forbindelse med treningssamlinger, idrettsrelatert fravær eller sykdom.

Hvorfor søke NTG Tromsø?

 • Du får muligheten til å studere i et miljø som har fokus på gode holdninger.
 • Du får muligheten til å utvikle deg som idrettsutøver i et meget kvalifisert miljø.
 • Du får muligheten til helhetlig oppfølging.
 • Du utvikler deg som menneske, i et miljø som er preget av samhold og trivsel.
 • Du er i et miljø der alle ønsker det beste for hverandre.
 • Du kommer ut fra skolen med en ettertraktet kompetanse, både innen egen idrett og faglig.
 • Du møter godt kvalifiserte lærere, med stor fleksibilitet.
 • Du møter dyktige, entusiastiske og kompetente trenere.
 • Du utvikler deg som idrettsutøver i et prestasjonsmiljø, der fokus på utvikling er framtredende.
 • Du ønsker å gi deg selv mulighet til å ta ut ditt potensiale i løpet av tre hektiske år.
 • Du ønsker å legge grunnlaget for en framtidig toppidrettskarriere, der du også har nødvendig utdanning med deg.

Hvem søker NTG?

 • Motiverte ungdommer som har et ønske om å kombinere idrett og utdanning på et høyt nivå.
 • Selvstendige og søkende mennesker.
 • Elever som har et karaktersnitt på minst 4 fra grunnskolen.
 • Ungdom med høy skolemotivasjon og treningsvilje.
 • Utøvere som ønsker personlig utvikling i et prestasjonsmiljø.
 • Ungdom med et tydelig verdisett og gode holdninger.
 • Ungdom som vil!

Inntak

Karaktersnitt på minst 4 fra grunnskolen gir grunnlag for idrettslige vurderinger. Se ellers NTGs inntaksreglement.

Fag og timefordeling ved NTG Tromsø

Felles allmenne fag (timetall oppgitt pr. uke)VG 1 VG 2VG 3
Norsk446
Engelsk500
Matematikk 1T / Matematikk 1P500
Matematikk 2P*030
Naturfag500
Tysk nivå 1/ Tysk nivå 2445**
Samfunnsfag300
Geografi200
Eldre Historie / Nyere Historie024
Religion003
Kroppsøving222
Totalt per uke301515

Fag i programområdet språk, samfunnsfag og økonomiVG 1VG 2VG 3
Samfunnsøkonomi 1050
Samfunnsøkonomi 2005
Markedsføring og ledelse 1050
Markedsføring og ledelse 2005
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke51515
Fag i programområdet for realfagVG 1VG 2VG 3
Matematikk R1050
Matematikk R2005
Fysikk 1050
Fysikk 2005
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke51515

* Elever som velger matematikk R1 på VG 2 skal ikke ha matematikk 2P. 

** Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk over 3 år. Ved NTG tilbyr vi kun tysk over 3 år.

Ta kontakt med rådgiver for mer informasjon. 

Viser også til Udir (trykk her).