Hjem NTG Lillehammer Skoletilbud NTG Lillehammer

Skoletilbud NTG Lillehammer

NTG Lillehammer tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrettssatsing.Velkommen til NTG Lillehammer

Vi tilbyr studiespesialiserende studieretning, med fordypning innen programområdet Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene har i tillegg faget Toppidrett fra utdanningsprogrammet Idrettsfag på alle trinn. Se forøvrig fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

NTG Lillehammer er en skole der lærerne møter deg med entusiasme og forståelse for din satsing på toppidrett. Derfor har vi tre ulike timeplaner gjennom skoleåret, tilpasset sesongen til idretten din. Sammen med ansatte og de andre elevene er du med på å danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette opplæringen på en fleksibel måte slik at du kan nå utdanningsmålene dine. 

For å følge opp elevene best mulig bruker vi digitale læremidler og læringsplattformer i utstrakt grad i undervisningen både på skolen, på samlinger og til hjemmearbeid. Elevene kan bruke sin egen bærbare PC eller Mac og får tilgang til Office 365 programvare samt lagring i OneDrive.

Ved NTG Lillehammer stiller vi krav til våre elever, og vi forutsetter gode holdninger fra deg når du begynner hos oss. Vårt samarbeid bygger på tillit, og lærerne vil støtte deg slik at du stadig kan ta mer ansvar for egen læring. Vi er en skole der alle må arbeide hardt for å lykkes, og her er læringsglede er like viktig som idrettsglede.

Skolen har lunsjtilbud med varm mat til elevene 5 dager i uken. Du kan også kjøpe middag 3 av dagene.

Skolen tilbyr leksehjelp/studieveiledning 2 ettermiddager i uka rett etter skoletid.

Fag og timefordeling

 

 

Fellesfag:

VG 1

VG 2

VG 3

Norsk

4

4

6

Engelsk

5

0

0

Matematikk T/P

5

0

0

Matematikk 2P

0

3 1)

0

Naturfag

5

0

0

Fremmedspråk

4

4

0 (5) 2)

Geografi

2

0

0

Samfunnsfag

3

0

0

Historie

0

2

4

Religion

0

0

3

Kroppsøving

2

2

2

SUM

30

15

15 (20)

1)         For de som velger programområde språk, samf. og økonomi

2)         Elever som ikke har hatt fremmedspråk på u-skole, må ha 5 uketimer fremmedspråk i vg 3

 

Program område; Språk, samfunnsfag og økonomi

Rettslære I

0

5

0

Rettslære II

0

0

5

Samfunnsøkonomi I

0

5

0

Samfunnsøkonomi II

0

0

5

 

Program område;  Realfag

Matematikk R1

0

5

0

Matematikk R2

0

0

5

Fysikk 1

0

5

0

Fysikk 2

0

0

5

MatteX

0

3

0

 

 Programfag for begge programområdene

Toppidrett

5

5

5

 

Toppidretts- og kroppsøvingstimene inngår i totalt 14-18 timer trening pr. uke.


Trykk her for å laste ned fullstendig presentasjon