Hjem NTG Kongsvinger Skoletilbud NTG Kongsvinger

Skoletilbud NTG Kongsvinger

NTG Kongsvinger tar hvert år inn minst 30 elever på VG 1. Det er mulig å søke øvrige klassetrinn.

Velkommen til NTG Kongsvinger

Vi tilbyr studiespesialiserende studieretning, enten med fordypning innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi (alt.1 i fag-og timefordeling) eller programområdet realfag (alt.2 i fag-og timefordeling). Elevene har i tillegg faget Toppidrett fra utdanningsprogrammet Idrettsfag på alle trinn. Se forøvrig fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

NTG Kongsvinger er en skole der lærerne møter deg med entusiasme og forståelse for din satsing på toppidrett. Lærerne og trenerne jobber sammen om en helhetlig oppfølging av hver enkelt elev. 

Sammen med ansatte og andre elever er du med på å danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette opplæringen på en fleksibel måte slik at du kan nå utdanningsmålene dine. 

For å følge opp elevene best mulig bruker vi digitale hjelpemidler og læringsplattformer i undervisningen. Elevene bruker sin egen bærbare mac eller PC og får gratis tilgang til Office 365. Denne programvaren inneholder word, excel, power point, m.fl.

Ved NTG Kongsvinger stiller vi krav til våre elever, og vi forutsetter gode holdninger av deg når du begynner hos oss. Vårt samarbeid bygger på tillit, og lærerne vil støtte deg slik at du stadig kan ta mer ansvar for egen læring. Vi er en skole der alle må arbeide hardt for å lykkes, og der læringsglede er like viktig som idrettsglede.

Fag og timefordeling

VG1

VG2

VG3

Totalt

Norsk

113

112

168

393

Matematikk

140

84*

224

Naturfag

140

140

Engelsk

140

140

Fremmedspråk

113

112

140**

225 (365)

Samfunnsfag

84

84

Gografi

56

56

Historie

56

113

169

Kroppsøving

56

56

56

168

Religion

84

84

Sum fellesfag

842

420

421

1683

Alternativ1

Samfunnsgeografi VG2

Politikk og menneskerettigheter VG3

140

140

280***

Internasjonal engelsk VG2

Samfunnsfaglig engelsk VG3

 

140

140

280***

Samfunnsøkonomi

140

140

280***

Toppidrett

140

140

140

420

Sum alternativ 1

982

840

841

2663

Alternativ 2

Matematikk

140

140

280

Fysikk

140

140

280

Toppidrett

140

140

140

420

Sum alternativ 2

982

756

841

2579

*De som velger realfag skal ikke ha 84 timer fellesmatematikk i vg2.

**Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (elever som i stedet valgte fordypning i engelsk eller norsk), blir automatisk satt opp med faget tysk 1+2. Disse skal ha tysk i 3 år. Øvrige elever har fremmedspråk i to år.

***Eleven velger to av disse tre fagene