Hjem NTG Geilo Skoletilbud ved NTG Geilo

Skoletilbud ved NTG Geilo

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Vi tilbyr studiespesialiserende studieretning, med fordypning innen programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi og Realfag. Elevene har i tillegg faget Toppidrett fra utdanningsprogrammet Idrettsfag på alle trinn. Se forøvrig fag- og timefordeling lenger nede på siden. 
NTG Geilo er en skole der lærerne møter deg med entusiasme og forståelse for din satsing på toppidrett. Derfor har vi fire ulike timeplaner gjennom skoleåret, tilpasset idretten din. Sammen med ansatte og de andre elevene er du med på å danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette opplæringen på en fleksibel måte slik at du kan nå utdanningsmålene dine. 

For å følge opp elevene best mulig bruker vi digitale læringsmidler og læringsplattformer i utstrakt grad i undervisningen både på skole, samling og til hjemme. Elevene kan bruke sin egen bærbare mac eller PC og får tilgang til Office 365 programvare samt lagring i OneDrive.

Ved NTG Geilo stiller vi krav til våre elever, og vi forutsetter gode holdninger av deg når du begynner hos oss. Vårt samarbeid bygger på tillit, og lærerne vil støtte deg slik at du stadig kan ta mer ansvar for egen læring. Vi er en skole der alle må arbeide hardt for å lykkes, og der læringsglede er like viktig som idrettsglede.

Skolen har lunsjtilbud til elevene 5 dager i uken med varmmat to av dagene.

Fag og timefordeling

Felles almenne fagVG1VG2VG3
Norsk446
Engelsk500
Matematikk 1T/1P500
Matematikk 2P*030
Naturfag500
Tysk nivå 1 / nivå 2**440
Samfunnsfag300
Geografi200
Historie024
Religion003
Kroppsøving222
Sum301515
Fag i programområdet
Språk, samfunnsfag og økonomi
VG1VG2VG3
Samfunnsøkonomi 1050
Samfunnsøkonomi 2005
Økonomistyring 050
Økonomi og ledelse005
Toppidrett 1 500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Sum51515
Fag i programområdet RealfagVG1VG2VG3
Matematikk R1050
Matematikk R2005
Fysikk 1050
Fysikk 2 005
Geofag X 030
Toppidrett 1 500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Sum51515

* Elever som velger matematikk R1 på Vg2 skal ikke ha matematikk 2P
** Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (elever som i stedet valgte fordypning i engelsk eller norsk), blir automatisk satt opp med faget tysk 1+2. Disse skal ha tysk I i 3 år. Øvrige elever har fremmedspråk i to år.
Semesteravgift
Skolen tar en semesteravgift på kr 500,-. Denne sendes ut to ganger i året. Semesteravgiften skal dekke elevrelaterte kostnader som lisenser (Ordnett Pluss, Office 365), kopiering, skolebevis, avslutning for avgangselever (middag, fotografering) mm.