Hjem NTG Bodø Håndball ​Skoletilbudet ved NTG Bodø

​Skoletilbudet ved NTG Bodø

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

NTG Bodø tilbyr programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, i tillegg til faget Toppidrett på alle trinn. Se fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

Sammen med trenere og lærere og de andre elevene ved NTG Bodø er du med og danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette for opplæringen på en fleksibel måte, slik at du kan nå utdanningsmålene dine samtidig med toppidrettssatsingen din. 

NTG Bodø bruker digitale læringsmidler i utstrakt grad. Elevene kan bruke sin egen bærbare MAC eller PC og får tilgang til Office 365 programvare samt egen OneDrive-konto.   

Forventninger

Som elev ved NTG Bodø skal du ha forventninger til skolen, trenerne og lærerne, på samme måte som vi har forventninger til deg som elev.

Du skal forvente å få:

  • Dyktige trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
  • At alle voksne følger skolens verdier.

Til gjengjeld forventer vi av deg:

  • At du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen, både i klasserommet og på idrettsbanen, og at du følger skolens verdier.

Oppfølging etter idrettsrelatert fravær

NTG Bodø vil ha et eget skoleoppfølgingstilbud til elever som er borte i forbindelse med treningssamlinger/idrettsrelatert fravær. Vi vil også ha med lærer på treningsleir.

Fag og timefordeling ved NTG Bodø (timetall oppgitt pr. uke)

Felles allmenne fag VG1 VG2VG3
Norsk446
Engelsk500
Matematikk 1T/1P500
Matematikk 2P030
Naturfag500
Fremmedspråk (tysk)*445*
Samfunnsfag300
Geografi200
Historie024
Religion003
Kroppsøving222
Sum301515

* Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (elever som har valgt fordypning i engelsk eller norsk), blir automatisk satt opp med faget tysk 1+2 og skal ha tysk i tre år. Øvrige elever har fremmedspråk i to år.

PROGRAMFAG

Alle elever må velge minst to programfag. Faget Toppidrett er obligatorisk for alle elever på NTG. 

Vi viser også til Udir sine sider (trykk her). 

Har du spørsmål om skoletilbudet, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø mobil: 900 81 718 e-post: anette.nybo@ntg.no

NTG - DIN DRØM, VÅR LIDENSKAP!


Programfag i området Språk, samfunnsfag og økonomiVG1VG2VG3
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Markedsføring og ledelse 1050
Markedsføring og ledelse 2005
Psykologi 1 eller Samfunnsøkonomi 1*050
Psykologi 1 eller Samfunnsøkonomi 2*005
Totalt per uke51515

* Hvilket av programfagene Psykologi eller Samfunnsøkonomi 1 og 2 skolen tilbyr vil bli avgjort senere.