Hjem NTG Bærum Skoletilbud

Skoletilbud

NTG tilbyr studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Vi tilbyr programområdet språk, samfunnsfag og økonomi (som gir generell studiekompetanse), og realfag (for de som ønsker spesiell studiekompetanse). I tillegg tilbyr vi faget toppidrett på alle trinn. Se fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

Våre programområder

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2: Samfunnsøkonomi 1, rettslære 1 og internasjonal engelsk.   

VG3: Samfunnsøkonomi 2, rettslære 2 og samfunnsfaglig engelsk.  

Realfag

VG2: Matematikk R1, Fysikk 1 og matematikk X. 

VG3: Matematikk R2 og Fysikk 2. 

Sammen med trenere og lærere og de andre elevene ved NTG Bærum er du med og danne det gode læringsmiljøet vi er så stolte av å ha. Skolen legger til rette for opplæringen på en fleksibel måte, slik at du kan nå utdanningsmålene dine samtidig med toppidrettssatsingen din. 

NTG Bærum bruker digitale læringsmidler i utstrakt grad. Elevene kan bruke sin egen bærbare MAC eller PC og får tilgang til Office 365 programvare samt egen OneDrive-konto.   

Forventninger

Som elev ved NTG Bærum skal du ha forventninger til skolen, trenerne og lærerne, på samme måte som vi har forventninger til deg som elev.

Du skal forvente å få:

  • Dyktige trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
  • At alle voksne følger skolens verdier.

Til gjengjeld forventer vi av deg:

  • At du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen, både i klasserommet og på idrettsbanen, og at du følger skolens verdier.

Oppfølging etter idrettsrelatert fravær

NTG Bærum har et eget skoleoppfølgingstilbud når du har hatt fravær i forbindelse med treningssamlinger, idrettsrelatert fravær eller sykdom.

Oppfølgingstilbudet er lagt til mandager og tirsdager kl. 10:00-11:30. Alle fag er representert med lærer. Du får hjelp til å ta igjen undervisning og lærestoff som er gjennomgått mens du var borte.

Skolen har kantine. 

Fag og timefordeling ved NTG Bærum (timetall oppgitt pr. uke)

Felles allmenne fagVG 1VG 2VG 3
Norsk 4 46
Engelsk 5 00
Matematikk 1T / 1P500
Matematikk 2P*030
Naturfag 500
Fremmedspråk tysk/spansk445**
Samfunnsfag 300
Geografi 200
Historie024
Religion003
Kroppsøving222
Sum301515
Fag i programområdet språk, samfunnsfag og økonomiVG 1VG 2VG 3
Samfunnsøkonomi 1050
Samfunnsøkonomi 2005
Rettslære 1 - valgmulighet050
Rettslære 2005
Internasjonal engelsk - valgmulighet 050
Samfunnsfaglig engelsk005
Matematikk R1 - valgmulighet0 5*0
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke51515
Fag i programområdet for realfagVG 1VG 2VG 3
Matematikk R1050
Matematikk R2005
Fysikk 1050
Fysikk 2005
Matematikk X030
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke51515

* Elever som velger matematikk R1 på VG 2 skal ikke ha matematikk 2P 

** Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk over 3 år. Ved NTG tilbyr vi kun tysk over 3 år.

Ta kontakt med rådgiver for mer informasjon. 

Viser også til Udir (trykk her).