Hjem NTG-U Tromsø Skolens profil

Skolens profil

Beskrivelse av NTG-U Tromsø

Det er en tydelig trend at naturlig, daglig fysisk aktivitet blant barn og unge har avtatt de siste 20 årene. Utvikling i infrastruktur, bosettingsmønster og transportbehov, samt bruk av PC/iPad, sosiale medier, gjør at barn og ungdom i langt mindre grad går, løper, sykler, hopper og klatrer i trær og får den naturlige bevegelseserfaringen som man fikk tidligere. Dette bidrar også til at barn og unge som trives med idrett, og ungdom som setter seg mål og ønsker å utvikle seg i sin eller sine idretter, ofte har et dårligere fundament en tidligere. «Hvis vi forsøker å finne fellestrekk ved treningen til de beste norske toppidrettsutøverne de senere årene, ser vi at de har drevet svært variert trening gjennom lang tid» (Å. Fiskarstrand/E. Rimeslåtten, 2008). 

NTG-U Tromsø ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Olympiatoppen omtaler denne perioden i livet (12-14 år) som «Lære å trene»-perioden og videre 15-17 år for «Lære å konkurrere»-perioden. Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være å lære å trene.