Hjem NTG Lillehammer Skolekoordinator Lillehammer

Skolekoordinator Lillehammer

Undervisning for elever som reiser mye er eget satsingsområde for NTG Lillehammer. Skolekoordinatoren er det ekstra bindeleddet

Hva kan skolekoordinatoren hjelpe deg med?

Undervisning for elever som reiser mye er eget satsingsoråde for NTG Lillehammer. Skolekoordinatoren er det ekstra bindeleddet og besørger: 

  • Jevnlige oppfølgingssamtaler hvor temaet blant annet er studieteknikk.
  • Optimalisere fronter slik at eleven får mest mulig ut av læringsplattformen når de er ute og reiser.
  • Tilrettelegge for organiserte studietimer / lekselesing.
  • Tilrettelegger for at elevene for best mulig undervisnings tilbud når de er på skolen.
  • Tilrettelegge for lærere som er med på samling.

Målet er at eleven skal nå sitt skolepotensial, selv med mange reisedager!


Vår skolekoordinator er Ass. rektor Tore Simensen


Skolekoordinator Tore Simensen
e-post: tore.simensen@ntg.no 
mob: 922 68 733