Hjem NTG Bærum Tennis Presentasjon Tennis NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Tennis NTG Bærum

NTG Bærum startet opp med tennis i 2007. Mange av Norges mest lovende tennisspillere har gått på NTG.

For skoleåret 2017/18 er det fem elever i 1. klasse, fem elever i 2. klasse og en elev i 3. klasse. Målsettingen er å ta inn 4-6 nye elever i 1. klasse for skoleåret 2018/19.

NTG har et samarbeid med SEB-arena på Stabekk, hvor vi gjennomfører store deler av vår spilletrening.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2018/19 på kr. 24.645. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling tennis et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr.33.500,- pr. elev i skoleåret 2018/19.

Dette inkluderer all trening på dagtid, halleie, trenerlønninger, utstyr etc. 

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører fire tennisøkter på morgenen hver uke. I tillegg ivaretas all fysisk trening i tråd med retningslinjer fra NTFs SLU (Spillerens Langsiktige Utviklingsplan). Det er planlagt samlinger i skoleåret 2018-2019, samt at trener vil delta på enkelte turneringer for å se elevene i konkurranse.

NTG Tennis har et tett samarbeid med NTF som blant annet bidrar med videoanalyser og oppfølging av disse i samarbeid med NTG trener.

Kombinasjonen skole og idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Idretten er for mange unge det viktigste, og ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er rom for enere.

Tillegg til NTG sine generelle inntaksreglement for søkere til Tennis ved NTG Bærum

For skoleåret 2018/19 er tennis tildelt 4-5 plasser i 1. klasse ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå kan disse kvotene fravikes. 

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum tennis kan både gutter og jenter søke. De vil vurderes ut i fra resultater og ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser.  

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i tennis

Søkerens egenskaper og ferdigheter vil vurderes på inntakssamling, hospiteringer på NTG, samtaler eller observering under turneringer.
 

Resultater/prestasjonsnivå i tennis

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.