Hjem NTG Bærum Tennis Presentasjon Tennis NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Tennis NTG Bærum

NTG Bærum startet opp med tennis i 2007. Mange av Norges mest lovende tennisspillere har gått på NTG.

For skoleåret 2018/19 er det seks elever i 1. klasse, fem elever i 2. klasse og tre elever i 3. klasse.

Kvoten for 2019/2020 er 4 nye elever i 1. klasse.

NTG har et samarbeid med SEB-arena på Stabekk, hvor vi gjennomfører store deler av vår spilletrening.


Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører fire tennisøkter og en styrkeøkt på morgenen hver uke. Videre tilbys 3-4 ettermiddagsøkter på banen.

All trening gjennomføres i tråd med retningslinjer fra NTFs SLU (Spillerens Langsiktige Utviklingsplan).

NTG Tennis har et tett samarbeid med NTF som blant annet bidrar med videoanalyser og oppfølging av disse i samarbeid med NTG trener.

Det er planlagt samlinger/turneringer i skoleåret 2019-2020, samt at trener vil delta på enkelte turneringer for å se elevene i konkurranse.

Kombinasjonen skole og idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Idretten er for mange unge det viktigste, og ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er rom for enere.


Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr.

 Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling tennis et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr.39.500,- pr. elev i skoleåret 2019/20.

Dette inkluderer all trening på dagtid, halleie, trenerlønninger, reiser, utstyr etc. 

Tillegg til NTG sine generelle inntaksreglement for søkere til Tennis ved NTG Bærum

For skoleåret 2019/20 er tennis tildelt 4 plasser i 1. klasse ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå kan disse kvotene fravikes. 

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum Tennis kan både gutter og jenter søke. De vil vurderes ut i fra resultater og ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser.  

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i tennis

Søkerens egenskaper og ferdigheter vil vurderes på inntakssamling, hospiteringer på NTG, samtaler eller observering under turneringer.
 

Resultater/prestasjonsnivå i tennis

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.