Hjem NTG Lillehammer Håndball NTG Håndball Lillehammer
Foto: Johnny Møller

NTG Håndball Lillehammer

Dette er plassen for deg, hvis du virkelig er villig til å satse 100% på Håndball! Vi passer med andre ord for deg som virkelig liker å trene og som synes at håndball er noe av det morsomste å drive med her i verden!

Undervisning og kostnader

Vi jobber med kunnskapsutvikling og bruker fagplan i toppidrett som utgangspunkt for tema og type undervisning. På www.utdanningsdirektoratet.no under idrettsfag i videregående skole finner du læreplan i toppidrett - valgfrie programfag.

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrett. I forhold til toppidrett tilrettelegger vi organisering av skolehverdagen, vi har gode treningsanlegg og spisskompetanse innen idretten. Dette medfører en kostnad på kr. 24.975,- pr. elev i skoleåret 2019/20

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling håndball et utvidet toppidrettstilbud. For skoleåret 2019/ 20 er kostnaden kr. 29.000 per skoleår. Dette inkluderer flere treningstimer, treningssamlinger, reise, kost og logi på samlinger, hall-leie, utstyr, treningsdagbok, fysisk utviklingstrapp, kapasitetsprofil, teknisk utviklingsplan, tilgang til treningssenter på dagtid, testbatterier, helhetlig oppfølging gjennom kompetente ansatte trenere på treningene og i konkurranser m.fl. Kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert.

Gjennomføring

NTG håndball på Lillehammer trener i Håkonshall. Vi trener 12 til 18 skoletimer pr. uke. Antall timer avhenger av alder, klassetrinn og treningsgrunnlag. Vi legger stor vekt på individuell utvikling av fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter. Ved fullført skolegang hos oss vil våre elever ha fylt godt opp sin verktøykasse med ferdigheter. Vi har stor variasjon i treningen og jobber langsiktig i forhold til å utvikle spilleren til å tåle den treningsmengden og intensiteten som kreves på høyere seniornivå.

Alle fører treningsdagbok i XPS Sideline. Du som utøver, klubben din og NTG samarbeider i forhold til styring av treningsbelastning.

Det avholdes totalt 20 - 25 samlingsdøgn i året. Hvordan disse samlingene legges opp avhenger av målsettingen for den aktuelle treningsperioden. Vi gjennomfører samlinger på Lillehammer, ellers i Norge og i utlandet. Reise, overnatting og måltider er inkludert på samlingene vi ikke avholder på Lillehammer.

Her er et eksempel på en årsplan for VG1: Eksempel på månedsplan ved avdelingen: