Hjem NTG Bærum Motocross Presentasjon Motocross NTG Bærum

Presentasjon Motocross NTG Bærum

Norges Toppidrettsgymnas har skapt nye muligheter for motocrossmiljøet - noe som gir motivasjon til god innsats også på skolebenken. Motocross har vært egen gren ved NTG i Bærum siden 1993, og er Norges Motorsportsforbunds satsingsområde.

NTG Motocross 2019/20

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling motocross et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr 40.000 pr. elev i skoleåret 2019/20.

Dette inkluderer mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn- og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, baneleie, treneroppfølging på stevner (NM), utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører fem til syv treningsøkter pr. uke i skoletiden, avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener.

Det blir avholdt mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn- og utlandet, der vi blant annet har en lengre samlingsperiode på senvinteren/våren som de siste årene har vært i USA, Spania, Nederland/Belgia og Italia. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. På den lengste samlingen (vintersamling) har vi faglærer med oss i hele 14 dager. 

Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Motocross er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevenes betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er plass til enere. Andre stikkord er kosthold/væskebalanse, skadeproblematikk, anti-doping, restitusjon, treningsplan, idrettsteori og det å gjøre hverandre bedre som gruppe.  

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til motocross ved NTG Bærum:

For skoleåret 2019/20 er motocross tildelt 3-4 plasser ved NTG Bærum som søkerne til motocross konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes. Det er også mulig å søke seg til 2. og 3. klasse.  

Gruppesammensetning
Ved NTG Bærum motocross kan både gutter og jenter søke, og de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Inntakskriterier
I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til motocross gjelder i tillegg følgende kriterier:
 
Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i motocross
 

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 
  3. NTG Bærum motocross gjennomfører inntakssamling i mars/ april 2019 om nødvendig. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. 
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller       lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG motocross kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).

Resultater/prestasjonsnivå motocross

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 

Eksempel: 

NM motocross

1.-3. plass4.-6. plass7.-9. plass
6 poeng5 poeng4. poeng

Norgescup motocross

1.-3. plass4.-6. plass7.-9. plass
6 poeng5 poeng4 poeng

Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.