Hjem NTG Geilo Langrenn Presentasjon Langrenn Geilo
Foto: NTG Geilo Langrenn

Presentasjon Langrenn Geilo

Langrennslinjen ble etablert ved NTG Geilo i 1990. Vi er i 2018-19 sesongen 28 utøvere og 3 fulltidsansatte trenere, som alle jobber sammen og legger forholdene til rette for at utøverne skal ha en solid plattform videre i karrieren.

  • Ønsker du å gå på en skole som er tilrettelagt på idrettens premisser?
  • Ønsker du å utvikle deg som menneske og idrettsutøver?
  • Ønsker du å bli som god som mulig i langrenn?
  • Er du villig til å legge ned mye tid i trening?
  • Er du villig til å ta konsekvensen av dine målsetninger?

Da bør du lese videre og ta kontakt. Vi legger forholdene til rette for at du kan bli best, hvis DU vil.

NTG Geilo Langrenn gir utøverne mulighet til å skape en plattform for videre satsning på langrenn etter junioralderen. Målet er at utøverne skal bli mer selvstendige og kunnskapsrike i løpet av årene på NTG. Det vil bli lagt til rette for å kombinere trening og skolegang på en slik måte at man kan prestere på begge områder om man er motivert og legger ned en stor egeninnsats.

Hver måned har trener og utøver individuelle samtaler om trening, holdninger, livet på hybel, samt planlegging av hverdagen på Geilo. Vi jobber ut i fra en klar filosofi som består av tett oppfølgning med planer, gjennomføring av økter med trener og jevnlig evaluering. Vi vektlegger også lagbygging, for vi ser en stor verdi av å være et lag der alle bidrar for gruppens utvikling som helhet, som igjen fører til individuell fremgang.

Treningsarena:

Trenings- og læringsmiljøet er et av Norges beste, og om du kommer til Geilo kan du være med på å bidra til at det blir enda bedre. Geilo er et lite sted som omkranses av gode treningsmuligheter både sommer og vinter, der det aldri er langt til nærmeste treningspartner. I løpet av skoleåret planlegges seks samlinger fra Juni til Desember, mens det til vanlig gjennomføres 4-5 fellestreninger i uken. 

Med skiløype, treningshall, testlab, rulleskimølle og fri tilgang på styrkerom i umiddelbar nærhet har vi tilgang til alt det en toppidrettsutøver trenger for å utvikle seg. Elghufsøkt til Hallingskarvet

Boforhold:

På Geilo bor elevene på hybler og leiligheter som vi er behjelpelige med å anskaffe. Trenerne reiser på hybelbesøk to ganger i halvåret for å se om elevene har det bra. Noen elever bor sammen, mens andre ønsker å bo alene. Geilo er et sted det er lett å få tak i hybel, og de fleste synes det er attraktivt med en NTG-elev som leietaker. 1. klasse har hybeltilvenning som tema den første tiden på skolen.  


Renn:

Alle utøverne får mulighet til å delta på et profesjonelt felles opplegg på Norges cup og junior-NM hvor vi organiserer overnatting, transport, sekundering og skipreparering. Vi eier en smørevogn som er med på alle NC og JR.NM renn "sør for Trøndelag". 


Hvilke krav stiller vi?

  • Utøverne er forpliktet til å møte til trening og delta i treningen i den formen den blir gitt
  • Utøverne er forpliktet til å ha 100% kontroll på sitt eget utstyr innen treningen starter.
  • Utøverne deltar aktivt for å videreutvikle det eksisterende miljøet på langrenn.
  • Utøverne tar konsekvensen av det å begynne på NTG Geilo langrenn.
  • Utøverne må følge regler og retningslinjer for NTG Geilo langrenn.

Vi stiller store krav til disiplin og egeninnsats, men vi har også mye moro å by på.

Medisinsk støtteapparat:

Vi har knyttet til oss skolelege og fysioterapeut. Dette er fagpersoner vi har tett samarbeid med og som har god kunnskap til og forståelse for hva det vil si å være elev ved NTG. 

Skolelege: Peter Schiellerup


Skole:

Undervisningen vil bli tilrettelagt for elevene. Dette betyr at muligheten for å følge med i undervisningen også er tilstede om en utøver er på renn eller samlinger. For mer informasjon, se skoletilbudet