Hjem NTG Geilo Freeski NTG Freeski Geilo
Foto:

NTG Freeski Geilo

Freeskilinjen ble etablert ved NTG Geilo høsten 2012. Freeskierne trener og reiser på samlinger med snowboarderne, og vi er tilsammen 16 kjørere 2017/18. Vi jobber sammen for at alle våre kjørere skal bli best mulig på ski.

«En god skikjører er en som mestrer alle slags forhold og som klarer å repetere et spesielt bevegelighetsmønster gang på gang med perfekt presisjon»

For å få til dette tilrettelegger vi individuelt sånn at alle får flest mulig timer på ski iløpet av en sesong. Det får vi til ved å trene skadeforebyggende, systematisk og variert på høsten, med hovedvekt på styrke og koordinasjon. Samtidig som vi alltid jobber for å få flest mulig kvalitetsdager på snø gjennom en sesong, med blant annet to samlinger til Mellom-Europa på høsten. 

Trening:

Vi arbeider ut i fra NTG`s utviklingskonsept. Idrettens arbeidskravsanalyse danner grunnlag for utarbeidelse av kjørernes kapasitetsprofiler. Trenerne på linja har lang erfaring i å implementere denne kunnskapen i det daglige treningsarbeidet. De følger opp kjørerne under daglige treninger, testing, treningsdagbok og gjennom treningssamtaler. 

Vi har totalt 8 samlingsuker på høsten. Snøsamlingene har vi i Mellom-Europa og Norge, barmarksamlinger i Oslo og på Geilo. Vi trener 16 - 18 timer i uken i tillegg til egentrening og konkurranser. Samtidig kreves det av kjøreren at skolearbeidet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

Om vinteren drar vi i bakken etter skolen og kjører gjerne 3-4 timer hver dag. Vi kjører de elementene som er best den dagen (Park/ rails/ airbag/ løssnø) og tilrettelegger treningen individuelt etter kjørerens egen målsetning den dagen. Vi forventer at kjørerne våre ønsker å konkurrere og vi følger opp under Norges cupen. Er det offisiell trening i forkant av konkurransen så drar vi for å kjøre den/de dagene.  

Treningsarena:

Geilohallen er en velutstyrt treningshall vi bruker mye. Her har vi alt fra trampoline, air track og styrkeapparater. Vi har 2 utendørs skateboardramper og noen street-elementer ved siden av skolen. I ressursperioden bruker vi også naturen på Geilo og har flere av treningsøktene utendørs for å få variasjon. Utenom skoletiden har kjørerne tilgang til et styrkerom.

Geilo er tidlig ute med snø og har en lang vinter. Geilo hadde i sesongen 2017-18 fire forskjellige parker med hver sine kvaliteter. Vi har i tillegg en railpark utenfor skolen som vi bruker så fort det er snø. Dette gjør at vi får en variert hverdag hvor vi har noe å kjøre på uansett forhold. I de siste årene har skisenteret arrangert flere store arrangementer, som MegaPark og Springsession. Dette gjør at vi sikrer oss veldig gode treningsforhold både i forkant og etterkant av disse arrangementene. På høsten har vi i tillegg to samlinger på isbre i Mellom-Europa. Dette resulterer i at våre kjørere har mange kvalitetsdager på snø før konkurransesesongen er i gang i Norge.Boforhold: 

På Geilo bor elevene på hybler og leiligheter som vi er behjelpelige med å skaffe. Trenerne reiser på hybelbesøk to ganger i halvåret for å se at elevene har det bra. Noen elever bor sammen, mens andre ønsker å bo alene. 1.klasse har hybeltilvenning som tema den første tiden på skolen.


Medisinsk støtteapparat:

Vi har knyttet til oss skolelege og fysioterapeut. Dette er fagpersoner vi har tett samarbeid med og som har god kunnskap til og forståelse for hva det vil si å være elev ved NTG. 

Skolelege: Peter Schiellerup

Skole:

Skoleundervisningen blir tilrettelagt for elevene slik at de har god mulighet til å følge pensum og ta prøver selv om de er på reisefot. Enten det er konkurranser eller samlinger er bøkene med og elevene har fått arbeidsoppgaver og innleveringer. Enkelte treningssamlinger følger også lærere med oss. For mer informasjon, sjekk Geilo


Slik blir du elev hos oss:

Søknadsfristen er 1.mars. Deretter vil alle søknader bli behandlet. De aktuelle søkerne blir innkalt til en inntakssamling på Geilo kort tid etter 1.mars.

Inntakskriterier: 

Søkerne må ha over 4.0 i gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen. I NTG sitt inntaksreglemet er de generelle inntakskriteriene beskrevet.

Vi ser på kjørerne sitt utviklingspotensial, sin treningsvilje og holdning. Tidligere resultater er også med i vurderingen.

Hvert år tar vi inn omtrent 7 utøvere tilsammen på snowboard og freeski i 1. klasse. Ved enkelte tilfeller får vi også ledige plasser i andre og tredje klasse. Det lønner seg derfor å søke selv om du har startet videregående opplæring på en annen skole.


Kostnad 2017/2018:

Skoleavgift: kr. 24.510 

og 

utvidet toppidrettstilbud som dekker: 

  • 8 uker treningssamlinger, barmark og på snø. (Reise til/fra Geilo, opphold, heiskort og trening)
  • Sesongkort på Geilo. 
  • Reise til og fra alle konkurransene i Norges cupen som vi deltar på. 
  • Oppfølging og tilrettelegging på alle konkurranser i Norge som vi deltar på. 
  • Helhetlig oppfølging av trener under daglig trening.

Høydepunkter fra høsten 2016

Treningsøkt i Energitrappa

NTG Hintertux 2017