Hjem NTG Bærum Bordtennis Presentasjon Bordtennis NTG Bærum
Foto: Sunniva Halvorsen

Presentasjon Bordtennis NTG Bærum

NTG Bordtennis

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2018/19 på kr. 24.645. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling bordtennis et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 26.000 pr. elev for skoleåret 2018/19. Dette inkluderer mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, sparringpartners, nødvendig transport mellom skole og trening m.m.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører 7 treningspass pr. uke i skoletiden hvor utøverne får tett oppfølging av trener.
Det blir avholdt mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn og utlandet. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer.
 
Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.
 
Ved NTG Bærum bordtennis kan både gutter og jenter søke og de vurderes ut fra resultater, ferdigheter, potential og holdninger samt skoleresultater.

Inntakskriterier

I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.