Hjem NTG Tromsø Friidrett/Mix NTG Friidrett/Mix
Foto: KrisDev

NTG Friidrett/Mix

Ønsker du å utvikle deg som friidrettsutøver eller utvikle grunnleggende basisferdigheter som er sentrale i alle idretter så er Friidrett/Mix noe for deg!

Skoletilbud ved NTG Tromsø:

NTG Tromsø tilbyr studiespesialisering med toppidrett. Studiespesialisering innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi og realfag. Elevene får generell studiekompetanse og førstegangsvitnemål i løpet av 3 år.

NTG har faget toppidrett etter egen plan toppidrett 1 i vg1, toppidrett 2 i vg2 og toppidrett 3 i vg3. Toppidrettsfaget har egne læreplaner for alle særidretter. Les mer om skoletilbudet på hjemmesiden vår: www.ntg.no

Skole på samling:  

Når idrettene er ute på treningssamling legges det også opp til skolearbeid som en del av samlingen. Det settes av 2 timer og 15 minutter til skole hver dag inkludert lørdag.

Hvorfor søke NTG Tromsø?

 • Du får muligheten til å studere i et miljø som har fokus på gode holdninger
 • Du får muligheten til å utvikle deg som idrettsutøver i et meget kvalifisert miljø, med profesjonelle trenere og kvalifiserte lærere.
 • Du får muligheten til helhetlig oppfølging, slik at totalbelastningen blir fornuftig.
 • Du utvikler deg som menneske, i et miljø som er preget av samhold og trivsel.
 • Du er i et miljø der alle ønsker det beste for hverandre.
 • Du kommer ut fra skolen med en ettertraktet kompetanse, både innen egen idrett og skolefaglig.
 • Du utvikler deg som idrettsutøver i et prestasjonsmiljø, der fokus på utvikling er framtredende.

Hvem søker NTG?

 • Motiverte ungdommer som har et ønske om å kombinere idrett og utdanning på høyt nivå.
 • Ungdom med høy skolemotivasjon og treningsvilje.
 • Utøvere som ønsker personlig utvikling i et prestasjonsmiljø.
 • Ungdom med et tydelig verdisett og gode holdninger.
 • Ungdom som vil!

Inntak og søknad: Link til søknadsskjema finner du på: https://opptak.ntg.no/#/ Søknadsportalen er åpen, og det er mulig å søke fram til 1. mars. Inntaket skjer i løpet av mars måned. Når det gjelder inntakskriterier er det krav om snitt på 4 fra ungdomsskolen og godt nivå på idretten.

Informasjon om idrett:

Friidrett på NTG Tromsø startet opp i 2009 med en utøver. I dag er vi 6 utøvere fordelt på kortsprint, langsprint og hekk. Vi har 4 økter i uka med friidrettstreninger som er i NTG-regi.

Mandag er det styrketrening på treningssenter. Tirsdag teknisk trening i Tromsøhallen. Torsdag er det basistrening på treningssenter, og lørdag er det trappespenst på universitetet. I tillegg til disse treningsøktene har vi treningssamlinger både i inn- og utland som skal bidra til ytterligere nivåheving. Og ikke minst styrke friidrettsgruppen gjennom å utvikle samhørighet og lagfølelse. Vi samarbeider også tett med Bul-Tromsø på ettermiddagstreninger mandager, onsdager og fredager slik at utøverne får helhetlig oppfølging. Undertegnede er også trener på ettermiddagstreningene, så det er en rød tråd gjennom treningsarbeidet som gjøres både på formiddagene og ettermiddagene.

Skole og klasserommene er på Alfheim stadion, i en atmosfære av toppidrettskultur skapt over flere år av Tromsø Idrettslag. En toppidrettskultur vi også ønsker å overføre videre til friidrett ved å tilby et kvalitetsrettet treningstilbud for våre utøvere. Dette gjennom velkvalifisert og erfaren trener som har fokus på å tilrettelegge treningen i henhold til den enkelte utøvers forutsetninger og målsettinger, og en individuell oppfølging for å optimalisere friidrettssatsningen.

Hybelboerne får ekstra oppfølging utenfor skoletiden gjennom minst 2 hybelbesøk i året hvor det blir innlæring i matlaging. I tillegg er det månedlig felles hybelmiddag for alle hybelboere på skolen.

NTG Tromsø er en liten skole noe som gjør den individuelle oppfølgingen mulig og god. Hver elev følges tett av både trener og kontaktlærer/lærere. Vi tar imot elever på hospitering fortløpende, det er bare å sende mail eller ringe meg. Skulle det være andre spørsmål ta kontakt