Hjem NTG Lillehammer Alpint Presentasjon Alpint NTG Lillehammer

Presentasjon Alpint NTG Lillehammer

Alpintilbudet ved NTG Lillehammer ble etablert i 2008, og vi teller for inneværende sesong 23 utøvere + 3 medtrenende. Målsettingen er å ta inn 8 nye utøvere pr sesong.

NTG Lillehammer har 12 ulike idretter hvor trenere og utøvere jobber tett sammen, og hvor kompetanseutvikling og felles treninger er en del av hverdagen.

Vi samarbeider tett med NTG Geilo Alpint og NTG Bærum Alpint om ski samlinger, fartstrening, jenteprosjekt, trenerutvikling, barmark, basistrening, events, renn og mesterskap. Dette gir oss en unik mulighet til å tilrettelegge for individuell oppfølging.

NTG Lillehammer har en stor og høyt utdannet lærerstab med lang erfaring i å imøtekomme det som kreves for å kombinere toppidrett og skolegang. 

Kostnader og tilbud

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på ca kr.24.090,- pr. elev i skoleåret 2016/17.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling alpint et utvidet toppidrettstilbud. For skoleåret 2017/2018 er kostnaden kr 102.500,-

Dette inkluderer ca. 50 samlingsdøgn, kost, logi, heis, transport, trenerlønn, daglig trening, utstyr, hall leie, ekstra ressurs skole/undervisning, treneroppfølging på alle FIS renn etc. Kostnader ifm. renn og personlig utstyr er ikke inkludert.

Hvorfor starte ved NTG Lillehammer alpint?

NTG Lillehammer har/er:

·      landsdekkende – elever fra hele Norge kan søke

·      Snøsikre Hafjell som hjemmearena tilrettelagt for alle disipliner

·      Fra neste skoleår lokalisert i nyrenoverte lokaler ved Håkons Hall

·      studiespesialiserende med fordypning i R1 og R2, Rettslære 1 og 2 og Samfunnsøkonomi 1 og 2 (se studietilbud)

·      ikke idrettslinje

·      skoleklasser med elever fra flere idretter

·      ekstra skoleoppfølging for elever med stort fravær

·      egen kontaktlærer

·      fleksible timeplaner

·      vi bruker Fronter som læringsplattform og infokanal – trådløst nettverk på hele skolen

·      Norges mest spennende tverrfaglig idrettsmiljø, med 12 forskjellige idretter, 25 trenere fra 3 forskjellige nasjoner

·      tett samarbeid med NTG Geilo Alpint og NTG Bærum Alpint 

·      det er mulig å søke inn i 2 og 3 klasse

·      NTG Lillehammer alpint tilby egen skolekoordinator som har som hovedoppgave å tilrettelegge og følge opp skolearbeidet for alpinelevene gjennom hele skoleåret, også på samlinger og reiser

Trenere/sportslig støtteapparat

NTG Lillehammer satser på topp kvalifiserte trenere som både har erfaring og er sultne på å bringe nye norske alpinister til verdenstoppen. Trenerteamet består i år av:

·      Rolle Johansson

·      Oscar Andersson

·      Martin Fjeldberg

Treningssteder for NTG Lillehammer alpint vil være

På snø:

Hafjell, Kvitfjell, Juvass, Folgefonna, Mellom-Europa

Barmark:

NTG styrkerom, Håkons Hall, Kristins hall, naturen