Hjem NTG Tromsø Om NTG Tromsø

Om NTG Tromsø

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er en privat videregående skole, tilrettelagt for toppidrettsutøvere. NTG Tromsø startet opp høsten 2008, og er lokalisert på Alfheim stadion i Tromsø i et etablert toppidrettsmiljø.

NTGs mål

NTG har tre hovedmål for elevene som går ved skolen. Det første målet er idrettsprestasjon, de skal vinne medalje i mesterskap. Det andre målet er skole, eleven skal bestå treårig videregående skole, sånn at de kan studere videre på høgskole/universitet. Det tredje målet er at elevene skal utvikle gode holdninger ved å gå på NTG. Disse tre målene sammenfattes i begrepet den helhetlige utøveren, Gullfabrikken (2015). For å legge til rette for dette, kreves en helhetlig kultur som legger til rette for og balanserer idrett, skole og personlig utvikling.  

Idretter ved NTG Tromsø

 • Fotball jenter og gutter
 • Langrenn
 • Skiskyting
 • Friidrett
 • Håndball
 • Mix (svømming og volleyball)

Elevenes presentasjon av NTG Tromsø

Skoletilbud ved NTG Tromsø

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Les mer

Spørsmål og svar om skolegangen

Svar på de vanligste spørsmålene knyttet til skolegangen ved NTG Tromsø

Les mer

Inntakskriterier for NTG

Inntaksreglement for Norges Toppidrettsgymnas (NTG)

Les mer

Impulser utenifra

Om diverse eksterne bidrag til NTG Tromsø

Les mer

Kostnader

Hva koster det å gå på NTG Tromsø?

Les mer

Null mobbing

Du har rett til å ha det bra!

Les mer

Skolerute NTG Tromsø

Info om skolerute 2018/2019

Les mer

Ansatte ved NTG Tromsø

Kontakt NTG Tromsø

Les mer

Skoletilbud ved NTG Tromsø

Studiespesialisering innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi og realfag.
Elevene får generell studiekompetanse og førstegangsvitnemål i løpet av 3 år.
NTG har faget toppidrett etter egen plan 1, 2 og 3 som valgfritt programfag, med egne læreplaner for alle særidretter.
Når idrettene er ute på treningssamling legges det også opp til skolearbeid som en del av samlingen.
Et nært samarbeid mellom lærere og trenere sørger for individuell oppfølging, også knyttet til skolearbeidet. Slik lærer eleven å planlegge sin egen skole/treningshverdag.
Vi er opptatt av å utvikle ansvarsbevisste elever som evner å ta tak i sin egen utvikling.
For å få til dette, er vi avhengig av et tett samspill med elever, foresatte og lokale idrettsmiljø.

Hvorfor søke NTG Tromsø?

 • Du får muligheten til å studere i et miljø som har fokus på gode holdninger.
 • Du får muligheten til å utvikle deg som idrettsutøver i et meget kvalifisert miljø, med profesjonelle trenere og kvalifiserte lærere.
 • Du får muligheten til helhetlig oppfølging, slik at totalbelastningen blir fornuftig.
 • Du utvikler deg som menneske, i et miljø som er preget av samhold og trivsel.
 • Du er i et miljø der alle ønsker det beste for hverandre.
 • Du kommer ut fra skolen med en ettertraktet kompetanse, både innen egen idrett og skolefaglig. 
 • Du utvikler deg som idrettsutøver i et prestasjonsmiljø, der fokus på utvikling er framtredende.


Hvem søker på NTG-Tromsø?

Motiverte ungdommer som har et ønske om å kombinere idrett og utdanning på høyt nivå.Selvstendige og søkende mennesker. Elever som har et karaktersnitt på minst 4 fra grunnskolen.

 • Ungdom med høy skolemotivasjon og treningsvilje.
 • Utøvere som ønsker personlig utvikling i et prestasjonsmiljø.
 • Ungdom med et tydelig verdisett og gode holdninger.
 • Ungdom som har evne og vilje til å følge NTGs filosofi vedrørende helhetstenking rundt "24-timersutøveren".
 • Ungdom som ønsker å få ut sitt potensial innenfor idrett og skole, i et samspill mellom lærere, trenere og foresatte.
 • Ungdom som vil!


Inntak

Søknadsskjema på www.ntg.no.

Søknadsfrist 1. mars.

Søknadsportalen åpnes 1.desember året før.

Du kan også søke inntak til 2. og 3. klasse. Karakterer fra skolegangen din året før må sendes inn.

Hver idrett har tildelt egne kvoter for antall utøvere. Nærmere opplysninger finner du i menyvalget til venstre på siden. Se de spesifikke idrettenes inntaksreglement.


Annet

Våre lærere jobber kontinuerlig med tydeliggjøring av kompetansekrav til elevene, og innehar høy grad av fleksibilitet i undervisningsarbeidet. Dette for å legge best mulig til rette for at du skal kunne trene best mulig.

Fokus på vurdering for læring.

Tydelig tilbakemelding på hva du bør bli bedre på.

Mulighet til medisinsk oppfølging fra lege og fysioterapaut.

Skolehelsesøster tilbys gjennom Tromsø kommune.


Kostnader og tilbud

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.090,- pr. elev i skoleåret 2017/18.


Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte skoletilbudet, tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med NTG Tromsø et utvidet toppidrettstilbud. Dette utvidete toppidrettstilbud inkluderer samlingsdøgn i inn- og/eller utland, trenerlønn, daglig trening, halleie, ekstra ressurs skole/undervisning, individuell oppfølging av den enkelte utøver, transport etc.

Kostnader for utvidet toppidrettstilbud varierer fra 12 000 - 32 000, alt etter hvilken idrett det søkes om.

Når en velger utvidet toppidrettstilbud er en med på den ukentlige treningssyklusen med temaer etter læreplan for utvidet toppidrett i de ulike særidrettene.
Den totale treningsmengden inkl. konkurranser ligger på ca. 15 - 20 timer per uke. Teori er også en naturlig del av utdannelsen.