Hjem NTG Tromsø Om NTG Tromsø

Om NTG Tromsø

NTG er en privat videregående skole, tilrettelagt for toppidrettsutøvere. NTG Tromsø startet opp høsten 2008, og er lokalisert på Alfheim stadion i Tromsø i et etablert toppidrettsmiljø.

NTGs mål

NTG har tre hovedmål for elevene som går ved skolen. Det første målet er idrettsprestasjon, de skal vinne medalje i mesterskap. Det andre målet er skole, eleven skal bestå treårig videregående skole, sånn at de kan studere videre på høgskole/universitet. Det tredje målet er at elevene skal utvikle gode holdninger ved å gå på NTG. Disse tre målene sammenfattes i begrepet den helhetlige utøveren, Gullfabrikken (2015). For å legge til rette for dette, kreves en helhetlig kultur som legger til rette for og balanserer idrett, skole og personlig utvikling.  

Idretter ved NTG Tromsø

 • Fotball jenter og gutter
 • Langrenn
 • Skiskyting
 • Friidrett
 • Håndball
 • Mix (svømming og volleyball)

Elevenes presentasjon av NTG Tromsø

Hvorfor søke NTG Tromsø?

 • Du får muligheten til å studere i et miljø som har fokus på gode holdninger.
 • Du får muligheten til å utvikle deg som idrettsutøver i et meget kvalifisert miljø, med profesjonelle trenere og kvalifiserte lærere.
 • Du får muligheten til helhetlig oppfølging, slik at totalbelastningen blir fornuftig.
 • Du utvikler deg som menneske, i et miljø som er preget av samhold og trivsel.
 • Du er i et miljø der alle ønsker det beste for hverandre.
 • Du kommer ut fra skolen med en ettertraktet kompetanse, både innen egen idrett og skolefaglig. 
 • Du utvikler deg som idrettsutøver i et prestasjonsmiljø, der fokus på utvikling er framtredende.

Hvem søker på NTG-Tromsø?

 • Motiverte ungdommer som har et ønske om å kombinere idrett og utdanning på høyt nivå.
 • Selvstendige og søkende ungdom. 
 • Elever som har et karaktersnitt på minst 4 fra grunnskolen.
 • Ungdom med høy skolemotivasjon og treningsvilje.
 • Utøvere som ønsker personlig utvikling i et prestasjonsmiljø.
 • Ungdom med et tydelig verdisett og gode holdninger.
 • Ungdom som har evne og vilje til å følge NTGs filosofi vedrørende helhetstenking rundt "24-timersutøveren".
 • Ungdom som ønsker å få ut sitt potensial innenfor idrett og skole, i et samspill mellom lærere, trenere og foresatte.
 • Ungdom som vil!

Inntak

 • Søknadsskjema på www.ntg.no.
 • Søknadsfrist 1. mars.
 • Søknadsportalen åpnes 1. desember hvert år.
 • Du kan også søke inntak til 2. og 3. klasse.  Karakterer fra skolegangen din året før må sendes inn.
 • Hver idrett har tildelt egne kvoter for antall utøvere. Nærmere opplysninger finner du i menyvalget til venstre på siden. Se de spesifikke idrettenes inntaksreglement.

Annet

Våre lærere jobber kontinuerlig med tydeliggjøring av kompetansekrav til elevene, og innehar høy grad av fleksibilitet i undervisningsarbeidet. Dette for å legge best mulig til rette for at du skal kunne trene best mulig.

 • Fokus på vurdering for læring.
 • Tydelig tilbakemelding på hva du bør bli bedre på.
 • Mulighet til medisinsk oppfølging fra lege og fysioterapaut.
 • Skolehelsesøster tilbys gjennom Tromsø kommune.

Oppfølging etter idrettsrelatert fravær

NTG Tromsø har et eget skoleoppfølgingstilbud når du har hatt fravær i forbindelse med treningssamlinger, idrettsrelatert fravær eller sykdom.