Hjem NTG Bodø Fotball Ofte stilte spørsmål om NTG Bodø

Ofte stilte spørsmål om NTG Bodø

Her finner du svarene

1. Jeg har nettopp hørt om NTG – når starter dere?

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) starter videregående skole i Bodø høsten 2018. Vi starter med en VG1-klasse for jenter og gutter født 2002, og vi har plass til 32 elever. (NTG starter også ungdomsskole (NTG-U) i Bodø med en klasse på 8. trinn, dvs jenter og gutter født i 2005).

2. Hva slags idretter tilbyr NTG Bodø? 

NTG Bodø vil fra oppstarten 2018 tilby idrettene fotball for jenter og gutter, og håndball for jenter og gutter. Les alt om NTG Bodø Fotball og NTG Bodø Håndball.

MERK! Dersom du bor i Bodø eller Salten og driver med en annen idrett som du ønsker å satse på, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø for et møte. Vi har mulighet for å skreddersy et opplegg i samarbeid med klubben din.

3. Må jeg spille for en bestemt klubb for å gå på NTG?

Nei, hos oss er det åpent søkere fra hele landet. Vi er en klubbuavhengig skole. Dette gjelder for både håndball jenter/gutter og fotball jenter/gutter.

Vi kommer til å ha samarbeidsavtaler med noen Bodøklubber, i form av bla.a. felles trenerressurser. Noen av disse klubbene vil også ha egne kvoter for spillere i sine tropper som de kan innstille til vedtak (les mer om våre inntakskriterier lenger nede på siden).

Vi vil hjelpe deg som er tilflytter å finne lokal klubb å spille for. Vi har flere lokale samarbeidsklubber; blant annet FK Bodø/Glimt, IK Grand Bodø og Bodø Håndballklubb som alle spiller i Eliteserien og IK Junkeren som er i allnorsk 2.divisjon håndball damer.

Dersom du ønsker å diskutere rett klubbvalg med oss i NTG Bodø, ikke nøl med å ta kontakt.

Mer info om samarbeidsklubber og samarbeidsform kommer ila desember 2017.


4. Hva slags skole er NTG?

NTG er en videregående skole for ungdom som ønsker å kombinere idrett og skole på høyt nivå. På NTG har vi fokus på individuell og helhetlig oppfølging av den enkelte utøver/elev innenfor både idrett og skole. Hos oss møter du dedikerte lærere og gode trenere som har fokus på din utvikling, gode holdninger og et trygt skolemiljø. Vi legger stor vekt på at du som elev tar del i planleggingen av din egen skole- og treningshverdag. For å få dette optimalt, er vi avhengig av et tett samspill med deg som elev, dine foresatte og trenerne i klubben din.

NTG er en verdistyrt skole. Hele vår virksomhet er tuftet på verdiene VILJE - GLEDE - RESPEKT. Med utgangpunkt i disse begrepene jobber vi med å skape gode holdninger. I idretten er det viktig å bidra positivt, å løfte laget, å gjøre hverandre gode. Disse verdiene trekker vi også over i vårt faglige arbeid, og vi mener vi lykkes først når du mestrer kombinasjonen mellom idrett og skolefag.

 

5. Hva kan jeg forvente av NTG som skole?

Som elev ved NTG Bodø skal du ha forventninger til skolen, trenerne og lærerne, på samme måte som vi har forventninger til deg som elev.

Du skal forvente å få:

  • Dyktige trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
  • At alle voksne følger skolens verdier.

Til gjengjeld forventer vi av deg:

  • At du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen, både i klasserommet og på idrettsbanen, og at du følger skolens verdier.


6. Hvor mange elever kommer inn fra hver idrett?

Vi har plass til opptil 32 elever på hvert inntak til VG1. Skoleåret 2018 vil vi ta inn 15-20 fotballspillere (gutter/jenter) og 15-20 håndballspillere (gutter/jenter). Hvor mange vi tar inn fra hver idrett og gutt/jente gjøres etter en totalvurdering. Det er inntakskomiteen, bestående av hovedtrenere for idrettene samt sportssjef ved NTG, som avgjør hvem som kommer inn.

(I skoleåret 2019/2020 vil vi ha både VG1 og VG2, mens i 2020/2021 har vi en fullt utbygd skole med totalt 96 elever).

7. Hvem er lærere og trenere på NTG Bodø?

På NTG vil du møte dedikerte lærere med god kompetanse innenfor sitt fagfelt. Det er ikke et mål for oss at lærerne ved skolen også er trenere innen en idrett, men noen ganger kan dette også være tilfelle.

Vi lyser ut lærerstillinger i januar/februar 2018. Følg med her for mer informasjon.

Ved å klikke deg inn på idrettenes egne sider får du en presentasjon av våre trenere. Vi jobber for å få på plass fullt trenerteam til NTG Bodø, og vil offentliggjøre dette fortløpende på vår Facebookside.

 

8. Hvor foregår treningen ved NTG?

Den idrettsspesifikke treningen vil i all hovedsak foregå på kunstgress for fotball og på parkettgulv for håndball. Fortrinnsvis i Bodø Spektrum (Nordlandshallen og Bodøhallen). Ressurstrening (styrke, hurtighet mm.) vil foregå i styrkerom og andre steder som egner seg. Teoriundervisning i idrett, vil foregå i skolens lokaler.

9. Drar man på treningsleir med NTG?

Ja, som elev på NTG får du dra på treningsleir med skolen. Dette er fortrinnsvis for elever på VG2 og VG3. Vi sikter mot å besøke steder som gir oss ny kunnskap om idretten vi driver med, god matching og inspirasjon til videre satsing som idrettsutøver.

10. Hvordan søker man om inntak til NTG Bodø?

Søknadsfristen for NTG er 1. mars 2018 kl. 23:59

Søknadsportalen er nå åpnet! Klikk her for å gå til SØKNADSSKJEMAET

Her kan du lese inntaksreglementet ved NTG Bodø: Håndball og Fotball

11. Må man søke om opptak til 2. og 3. trinn når man har kommet inn på NTG?

Nei, har du kommet inn hos oss har du krav på å gå her i tre skoleår (dette forutsetter selvsagt at du følger skolens regler og retningslinjer).

 

12. Kan man søke om opptak til 2. klasse, dersom man har gått på en annen videregående skole i 1. klasse?

Ja, dersom det blir ledige plasser (om noen slutter/flytter) kan du søke om opptak til 2. trinn. Dette er avhengig av hvilken studieretning du har valgt i 1.klasse. Lurer du på noe rundt dette, ta kontakt med oss.

 

13. Hva slags fag har man på NTG?

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

NTG Bodø tilbyr programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, i tillegg til faget toppidrett på alle trinn, med egne læreplaner for de ulike idrettene. Faget omhandler treningsplanlegging, basis-/styrketrening og idrettsspesifikk trening (fotball/håndball).

De andre valgbare programfagene på NTG Bodø er markedsføring og psykologi. Følg med her

14. Er NTG med i nasjonale prøver? 

Ja, NTG er med i nasjonale prøver, og skolene ligger jevnt høyt på disse statistikkene.

 

15. Hvor i Bodø ligger NTG?

Vi har enda ikke landet hvor NTG Bodø skal lokaliseres. Dette bestemmes i løpet av vinteren 2017/18. Det som er helt bestemt, er at skolen blir på samme sted som NTG-U (ungdomsskole) som også starter høsten 2018. Følg med på vår Facebookside for mer informasjon.

   

16. Hva koster det å gå på NTG?

Alle elever som går på NTG betaler en skoleavgift og en idrettsavgift.

Skoleavgift
Dekker alt som har med skolefagene å gjøre. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte (15 %). Skoleavgiften ved NTG er for skoleåret 2018/19 på kr. 24.645.

Idrettsavgift
Inkluderer treningstimer, trenerlønn, treningsleir, transport, utstyr, helhetlig oppfølging via treningsdagbok, utviklingstrapp, kapasitetsprofil, ekstra ressurs skole/undervisning m.fl. (kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert). Her ser du hva det koster for å gå på de ulike idrettene i Bodø.

17. Får man hjelp til å finne hybel hvis man flytter til Bodø? 

Vi på NTG Bodø vil vi formidle alle tilflyttende elevers behov for hybel. Vi vil ha god hybeloppfølging i form av hybelbesøk og egne hybelkvelder. Vi vil tilby alle elever og foreldre kurs innen kosthold/ernæring.

18. Som elev ved NTG, har jeg krav på samme stønadsordninger (lån/stipend) som ved en offentlig skole?

Alle elever som tar videregående skole i Norge har mulighet å søke stipend og lån. Dette gjelder også elever som går på NTG. Les alt om dette hos Statens lånekasse. Alle elever som går på en privat videregående skole der man betaler skolepenger, kan i tillegg søke lån fra lånekassen. Les mer om dette her

 

Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas (NTG) driver videregående- og ungdomsskoler i Bærum, Geilo, Lillehammer, Kongsvinger og Tromsø. Siden oppstarten i 1981 har elever fra våre skoler bidratt til at Norge har tatt over 400 OL- og VM medaljer. 

NTG Ungdomsskole (NTG-U) er for elever som ønsker å kombinere daglig trening med skole, i et miljø som ivaretar idrettsglede og et godt læringsmiljø. NTG Videregående skole (NTG) er for elever som ønsker å satse innen sin idrett. Vårt mål er at elevene skal ha de beste forutsetninger til å vinne nasjonale og internasjonale medaljer og samtidig kvalifisere seg til høyere utdanning. 

NTG er en ideell stiftelse, etablert i 1981. Stiftelsen NTG eier og driver i dag 8 ikke-kommersielle friskoler. NTG starter opp videregående og ungdomsskole i Bodø i 2017 ungdomsskole Tromsø samme år.  


Våre skoler er styrt av verdiene Vilje, Glede og Respekt. 

Har du flere spørsmål om NTG Bodø, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø mobil: 900 81 718 e-post: anette.nybo@ntg.no 

NTG - DIN DRØM, VÅR LIDENSKAP!