Hjem NTG-U Bærum Duplikatvitnemål eller engelsk vitnemål

Duplikatvitnemål eller engelsk vitnemål

Informasjon om utstedelse av fagdokumentasjon

Når det gjelder vitnemål, er det klare pålagte rutiner og lover for dette.  Dersom du har mistet vitnemål fra grunnskolen, kan vi utstede et duplikatvitnemål. 

Send en e-post til NTG-U: berit.vraalstad@ntg.no og oppgi hva du ønsker. Saksbehandlingen går raskere dersom du oppgir fullt navn, korrekt adresse, mobilnummer og hvilket år du gikk ut fra NTG-U. Om du ber om duplikat, må du oppgi årsaken til at ditt originale vitnemål er gått tapt. Myndighetene krever dette for å sikre at kun en original er i omløp.

Utstedelse av duplikatvitnemål er gebyrbelagt.  Det skal være overført kr 300,- til NTG-Us konto som er: 5082.06.39690.  Betalingen må merkes med elevens navn og VM duplikat.

Dersom det er engelsk vitnemål fra grunnskolen du trenger, så kan vi utstede dette. Utformingen av vitnemål er bestemt av Utdanningsdirektoratet og gjelder uansett språk.

Utstedelse av vitnemål på annet språk enn norsk er gebyrbelagt. Det skal være overført kr 300,- til NTG-Us konto som er: 5082.06.39690.  Betalingen må merkes med elevens navn og VM engelsk.

I løpet av første uke etter innbetaling er registrert, vil den nye dokumentasjonen bli sendt oppgitt adresse. Vi gjør oppmerksom på at Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum AS ikke sender fagdokumentasjon til andre utdanningsinstitusjoner, verken i Norge eller i utlandet. Det er heller ikke lov å sende vitnemål på e-post.

NB! HUSK AT DU ALDRI MÅ SENDE FRA DEG ET ORGINALT VITNEMÅL – NORSK ELLER PÅ ANNET SPRÅK.