Hjem NTG-U Kongsvinger: Informasjonsmøte 7. og 10. mars 2018

NTG-U Kongsvinger: Informasjonsmøte 7. og 10. mars 2018

​Vi inviterer mulige søkere høsten 2018 sammen med foresatte til informasjonsmøte om NTG Ungdomsskole.

NTG-U Kongsvinger er en ungdomsskole for elever som ønsker å kombinere mye trening med et godt læringsmiljø. Vi startet høsten 2016 med en 8. klasse. Nå har vi åpnet for søknader for skoleåret 2018/19. Det er mulig å søke 8. 9. og 10. trinn. På 9. og 10. trinn trinn tar vi forbehold om at det blir ledige plasser. Det vil bli holdt to informasjonsmøter. 

Tid: 7. mars kl. 18:30 og 10. mars kl. 10:00  
Sted: Kongsvingerhallen