Hjem Lærerseminar 2016
Foto: NTG

Lærerseminar 2016

24. og 25. oktober har vi hatt lærerseminar på Lillestrøm.

Mandag og tirsdag denne uken har lærerne ved alle NTG skolene våre vært samlet på Lillestrøm. Den gode undervisningen har stått i fokus i disse to dagene. Målet med dette seminaret var å inspirere og motivere hverandre til å ta i bruk nye metoder, tenkemåter og tilnærminger til elevenes læring.  

Seminaret ble startet med noen velkomstord av vår daglig leder Øyvind og vår skolesjef Pia. Marco Elsafadi - som er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år - åpnet årets seminar med et foredrag om relasjonsbasert klasseledelse. Han er veldig opptatt av den kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker - på godt og vondt, og benyttet egne erfaringer til å fortelle hvordan man kan jobbe med eget og elevenes ansvar for trivsel og læring. 

Resten av dagen var det skriving som læring og skriving i alle fag som var tema. Sonja Arnesen og Kari-Anne Sæther var våre neste gjester. De brukte resten av dagen på å fortelle om skriving som metode, som grunnleggende ferdighet og som en fagspesifikk kompetanse. Sonja er norsklektor og tidligere fagansvarlig i norsk ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Kari-Anne er universitetslektor i norsk ved lærerutdanningen på universitetet i Tromsø. 

Dag 2 ble brukt til gruppearbeid og et foredrag om fremtidens skole av Pia. Hvordan passer NTGs praksis inn i fremtidens skole og hvordan tar vi i bruk læringsforskningen som forteller oss hvordan elever lærer var problemstillinger som ble drøftet. 

Alt i alt et veldig vellykket seminar 2016!