Hjem NTG Tromsø Fotballgutter Kostnader og tilbud

Kostnader og tilbud

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialisering

Skolepenger

Studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24 090,- pr. elev i skoleåret 2016/17.

Utvidet topp-idrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling fotball et utvidet topp-idrettstilbud.

Dette inkluderer samlingsdøgn i NTG-regi, trenerlønn, daglig trening i et topp-idrettsmiljø med kompetente trenere, hyppige oppfølgings-samtaler, testbatterier, kapasitets-profiler, utviklings-trapp, nødvendig transport til samlinger, utstyr, halleie, ekstra ressurs skole/undervisning m.m. Gjennomføring Året gjennom disponeres det oppvarmet kunstgressbane (Alfheim) av den nye type, samt innendørs kunstgressbane og styrke-sal i de tøffeste periodene. NTG Fotball har egen fysoterapeut og ellers tilgang på et medisinsk støtteapperat med henvisningsmuligheter til lege eller spesialist ved behov. Treningsmengden blir tilpasset individuelt i samråd med spiller og klubb. Vårt trenerteam vil ha bred erfaring fra toppfotball generelt og spillerutvikling spesielt. Du må ha god skolemotivasjon til å fullføre videregående utdanning, samt selvstendighet til å mestre en eventuell hybeltilværelse. Et nært samarbeid mellom lærere og trenere sørger for individuell oppfølging også knyttet til skolearbeidet. Slik lærer eleven å planlegge sin egen skole/trenings-hverdag. Vi er svært opptatt av å utvikle ansvarsbevisste spillere som evner å ta tak i sin egen utvikling. Treningsgruppene vil bestå av mange spillere som er blant de beste i landsdelen, inkludert spillere som deltar fast i aldersbestemt landslagsfotball. Dette gjør at det ligger mye god og skjult læring i å være en del av treningsgruppene.

Hva kan man forvente av NTG?

NTG Tromsø vil engasjere seg aktivt i enkeltspillerens utvikling og karrièreplanlegging bl.a. gjennom individuelle spillersamtaler, bruk av video og databaserte verktøy.

For å nå de idrettslige målene er tilbudet som følger:

NTG Fotball Tromsø tilbyr 4 treningsøkter på formiddagstid samt 2 timer idretts-/fotballteori per uke. I tillegg kommer hver enkelt elevs ettermiddagstrening med nærområdets klubblag.