Hjem Kostnader ved NTG Bærum

Kostnader ved NTG Bærum

Hva koster det å gå på NTG Bærum?

Kostnaden ved å gå på NTG er todelt. Elevene betaler både en skoleavgift og en idrettsavgift – summen av disse to avgiftene utgjør den totale kostnaden ved å gå på NTG. Skoleavgiften er lik for alle elevene ved skolen, mens idrettsavgiften avhenger av idretten eleven er kommet inn på.

Skolepenger

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Skoleavgiften utgjør differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975.

Idrettsavgift

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr NTG i tillegg et utvidet toppidrettstilbud. Denne avgiften dekker de daglige treningene (hall og/eller baneleie), transport til og fra trening, helhetlig oppfølging av profesjonelle trenere og støtteapparat på både de daglige treningene og under konkurranser, felles utstyr (heiskort) og elevbekledning, samlinger i inn- og utland, og ekstra ressurser på skolen for elever som er mye borte på grunn av idrettsrelatert fravær.

Kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert.

Idrettsavgift

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2019/20
Alpint98.000
Basketball18.000
Bordtennis26.000
Fotball26.000
Friidrett18.000
Golf53.000
Håndball24.000
Ishockey27.000
Judo22.000
Motocross40.000
Seiling34.000
Sjakk13.000
Svømming34.000
Sykling28.000
Tennis39.500