Hjem NTG Bærum Judo Presentasjon Judo NTG Bærum
Foto: Sunniva Halvorsen

Presentasjon Judo NTG Bærum

Vi er den ledende videregående skolen som har toppidrett i judo som skolefag. Vi er totalt 14 forskjellige idretter på NTG-Bærum og Judo har vært egen gren siden 1993.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Det blir 10-15 timer trening per uke på dagtid. Her vil det legges stor vekt på teknisk judotrening med individuell oppfølging. Det blir også noe ressurstrening som styrke og kondisjon. I tillegg vil elevene også utøve en del andre idretter relatert til judosporten. På kvelden og i helgene blir det 6-8 timer trening per uke. Her blir det mer kamprelatert trening der elevene følger klubbtreningene i området. NTG trener er tilstede på flere av kveldstreningene. I tillegg blir det satt av tid til trening på egenhånd.

I løpet av skoleåret vil NTG judo ha 30-40 samlingsdøgn i både inn- og utlandet. Utøverne vil bli testet regelmessig for å kontrollere treningsopplegg, fremgang, mål og motivasjon.
 
NTG judo vil ha et nært samarbeid med de respektive landslagstrenerne.

Skolepenger 

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.975 per elev for skoleåret 2019/20.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdelingen judo et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 22.000 per elev for skoleåret 2019/20. 

For skoleåret 2019/20 er Judo tildelt 3-5 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Gruppesammensetning

Ved NTG Judo Bærum kan både gutter og jenter søke. De vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser og konkurranser. NTG Judo kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).