Jenteprosjekt

NTG har fått midler til oppstart av jenteprosjekt

NTG Tromsø kjører kick off på vårt jenteprosjekt 11. september. Dette gleder vi oss masse til.

#fornordnorge

I forbindelse med at vi har fått tilskudd til satsning på jentene som går på NTG, har vi startet opp med felles trening for alle jentene på tvers av idrettene.

I første runde er det snakk om skadeforebyggende trening med Frank, som også fungerer som fysioterapeut ved NTG Tromsø.

Dette gjør vi for at jentene skal tåle den totale treningsmengden i hverdagen bedre, i tillegg til at dette er utrolig god forebyggende trening for skader.

Denne type trening og fokus gjør ikke bare jentene sterkere og bedre rustet for treningshverdagen, men bidrar også til styrket samhold og at vi blir kjent med hverandre på en annen måte enn før.

Det er også mye idrettene kan lære av hverandre, så denne type trening er gull verdt både for elever og trenere.