Hjem NTG Bodø Håndball Inntaksreglement NTG Bodø Håndball

Inntaksreglement NTG Bodø Håndball

1 GENERELLE BESTEMMELSER (gjelder fra 01.08.2016)

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Håndball Bodø gjelder følgende kriterier:

1. Ferdigheter i håndball

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

Vi vurderer ut fra søkertall om vi gjennomfører en egen inntaksdag. Ellers vil denne vurderingen foregå ved observasjon på kamp/trening.  

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagssamling                        6 poeng

Regional landslagssamling            5 poeng

Nasjonal serie (Bring/Lerøy)            3-4 poeng

Klubblag                                               1-2 poeng

 

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4-6 poeng (har du et snitt på under 4.0 får du ingen poeng).


4. Egnethet

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel hjemmefra, krever en modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjef og trenere for håndball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

 

 

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter       : oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå                           : oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer                                            : snittkarakterer x 1

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vi har folk ute for å følge de fleste utøverne i Nord-Norge, og deres vurdering vil også ligge til grunn.


MERK! Alle må søke. Alle som vurderer NTG Håndball i Bodø som et alternativ, må søke først. Søknadsskjema legges ut i desember hvert år, velg "Søk på NTG" i menyen på hovedsiden.

HUSK! å sende karakterutskrift for 1. termin scannet i en mail direkte til NTG Bodø, ved daglig leder Anette Nybø anette.nybo@ntg.no