Hjem NTG-U Kongsvinger Informasjon om inntak

Informasjon om inntak

.

Inntaksreglement NTG U Kongsvinger

1.         Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. februar hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes her
  • Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av rektor NTG-U Kongsvinger (leder), sportssjef NTG-U Kongsvinger og sportsdirektør NTG Kongsvinger, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Hedmark) er klageinstans.

2.         Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess 

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. På en poengskala (1-6) blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en prioriteringsliste, og søkerne med de høyeste samlede poengsummene blir tatt inn. Se beskrivelse av tester nederst i dokumentet.

Kjønnskvotering 1/3 

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet 

Alderseffekt - den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

Skader/sykdom 

Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på lik linje med øvrige søkere. Det vil ikke tas spesielle hensyn, og søkerne må delta på de testene de kan gjennomføre. 

Presentasjon av opptaksprøvene til NTG-U Kongsvinger:

Utholdenhet :

·         2000m løp på bane (Tid måles)

Koordinasjon:

·         Harres (Tid måles – Ved riv må øvelsen gjennomføres på nytt)

Sekvens i turn (gjennomførte elementer og utførelse bedømmes). Øvelsene gjennomføres fortløpende:

·         Framover rulle til stående *2 - 180 grader hopp

·         Bakover rulle til stående

·         Hodestående til fremover rulle til stående

·         Håndstående til framover rulle opp i stående og avslutt med hjul

Spenst/Hurtighet:

·         Stille lengde - landing på samlede ben (Lengde måles)

·       5 steghopp  (Tobenshopp – etbenhopp høyre – ettbenshopp høyre – tobenshopp – ettbenshopp venstre – ettbenshopp venstre – landing samlede ben (Lengde måles))

·         40m spurt (Tid måles)

Styrke:

·         Militær sit-ups (Ryggliggende med 90 grader i hofte og kneledd. Vekselvis høyre/venstre albue mot motsatt kne. Fingrene skal berøre hverandre bak hodet. Korrekt utførte repetisjoner telles)

·         Pushups (Korrekt utførte repetisjoner telles)

Videopresentasjon av øvelsene finner du her


Ved spørsmål ta kontakt på tlf 62 88 88 40 eller e-post ntguk@ntg.no