Hjem NTG-U Kongsvinger

NTG-U Kongsvinger

Presentasjon

Det er en tydelig trend at naturlig, daglig fysisk aktivitet blant barn og unge har avtatt de siste 20 årene. Utvikling i infrastruktur, bosettingsmønster og transportbehov, samt bruk av PC/iPad, sosiale medier, gjør at barn og ungdom i langt mindre grad går, løper, sykler, hopper og klatrer i trær og får den naturlige bevegelseserfaringen som man fikk tidligere. Dette bidrar også til at barn og unge som trives med idrett, og ungdom som setter seg mål og ønsker å utvikle seg i sin eller sine idretter, ofte har et dårligere fundament en tidligere. ”Hvis vi forsøker å finne fellestrekk ved treningen til de beste norsk toppidrettsutøverne de senere årene, ser vi at de har drevet svært variert trening gjennom lang tid.” (Å. Fiskarstrand/E. Rimeslåtten, 2008)     NTG U Kongsvinger ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Olympiatoppen omtaler denne perioden i livet (12-14 år) som ”Lære å trene”-perioden og videre 15-17 år for ”Lære å konkurrere”-perioden. Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være å lære å trene.     Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger vil være en viktig samarbeidspartner for NTG U Kongsvinger.     NTG Kongsvinger har etablert et sterkt fagmiljø og bygger på en solid verdiplattform. Dette vil videreføres på ungdomsskolenivå, tilpasses dette trinnet og bidra til at skolens profil baseres på idrettens grunnverdier. Samarbeidet med NTG Kongsvinger vil også gi muligheter for hospiteringsordninger og større grad av tilpasset opplæring, med utgangspunkt i den enkelte elevs utviklingsnivå.