Hjem NTG-U Bodø Inntaksreglement NTG-U Bodø

Inntaksreglement NTG-U Bodø

Informasjon om inntaket

1.         Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. april hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
  • Søknadsfrist: 1. april 2019 kl 23.59 via søknadsskjema (åpner 1. desember 2018). Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av rektor NTG-U Bodø, sportssjef NTG-U Bodø og idrettskoorrdinator NTG-U Bodø, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Nordland) er klageinstans.

 

2.         Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.

Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. På en poengskala (1-6) blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en prioriteringsliste, og søkerne med de høyeste samlede poengsummene blir tatt inn.

Se beskrivelse av de 8 basistestene ved inntaket til NTG-U Bodø her

Se videopresentasjon av inntaksprøvene her

Inntaket gjøres i uken rett etter søknadsfristen. Alle søkere får tilsendt informasjon om inntaket i etterkant av søknadsfristen.    

Kjønnsandel 1/3 

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak 2017 vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

 

Ved likhet

Alderseffekt - den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

 

Skader/sykdom 

Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på̊ lik linje med øvrige søkere. Det vil ikke tas spesielle hensyn, og søkerne må̊ delta på̊ de testene de kan gjennomføre.


Ved spørsmål om inntaket, kontakt idrettskoordinator ved NTG-U Bodø, Thor Mikalsen, thor.mikalsen@ntg.no. 

NTG - DIN DRØM, VÅR LIDENSKAP!