Hjem NTG-U Bærum Inntaksreglement NTG-U Bærum AS

Inntaksreglement NTG-U Bærum AS

Her er gjeldende inntaksreglement ved NTG-U Bærum AS:


1. Generelle bestemmelser

·         Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.

·         Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.

·         Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no

·         Søknadsfrist:

          1. mars 2019 kl 2359


·         Inntakskomitéen, som består av sentral idrettsleder NTG-U, sportssjef NTG Bærum, rektor NTG-U Bærum og

sportslig leder NTG-U Bærum, er ansvarlig for inntak/avslag.

·         Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.

Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utdanningsavdelingen.  

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosessen er todelt:

·         Del 1 av inntaket skjer i søkernes hovedidrett

·         Del 2 består av testing og vurdering av generelle basisegenskaper og -ferdigheter.

Endelig inntak gjøres på grunnlag av samlede vurderinger og resultater i del 1 og del 2.

Del 1 teller 2/3 og del 2 teller 1/3.

Del 1

Søkernes ferdigheter og egenskaper i den idretten de har oppgitt som hovedidrett, vurderes gjennom idrettsspesifikke tester og aktiviteter. I tennis vil også nasjonal ranking ved testtidspunktet inngå som en del av vurderingen.  

Det gjennomføres idrettsspesifikke inntakssamlinger i følgende NTG-idretter:         

-          fotball

-          håndball

-          basketball

-          ishockey

-          tennis

-          alpint

-          langrenn/skiskyting

-          golf

-          svømming

-          sykkel

-          seiling

-          motocross

-          freeski

-          snowboard

-          judo

-          bordtennis

-          sjakk

-          friidrett  

Søkerne kan kun testes i én idrett.  Søkere med annen hovedidrett enn de ovennevnte, deltar kun på del 2 av inntaket og konkurrerer om plassene i ”Andre idretter”.  

Del 2

Søkerne vil bli testet i koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet for å kartlegge grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper på en bred og allsidig måte. Se eget dokument for beskrivelse av basistestene. 

Endelig inntak 8. trinn  

Det skal tas inn 90 elever på årets 8. trinn.  

Søkerne tas inn etter et kvotesystem. Størrelsen på kvotene baseres på årets søkermasse. Søkermassen defineres som de søkerne som møter til testing.  

Idrettene med tradisjonelt stor søkermasse, vil ha egne kvoter. Dette gjelder fotball, håndball, ishockey, alpint, langrenn/skiskyting og tennis.

Øvrige NTG-idretter samles i én kvote. Disse er: basketball, golf, svømming, sykkel, seiling, motocross, freeski, snowboard, judo, bordtennis, friidrett og sjakk.

Idretter utover dette, samles i én kvote (Andre idretter).

Kvoter:

  • Fotball                             

  • Håndball                          

  • Ishockey                           

  • Alpint                                           

  • Langrenn/skiskyting                    

  • Tennis                                          

  • Øvrige NTG-idretter

  • Andre idretter  

Kjønn

Det tas inn elever slik at begge kjønn totalt blir representert med minimum 1/3.


Ved likhet

Hvis flere søkere stiller likt etter at del 1 og del 2 er gjennomført, vil den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

Skader/sykdom

Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på lik linje med øvrige søkere.  Det vil ikke tas spesielle hensyn, og søkerne må delta på de testene de kan gjennomføre.

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Hvis en søker som har fått tilbud om plass, velger å trekke seg, vil kvotestørrelsene beregnes på nytt. Den søkeren som står øverst på ventelisten til kvoten det da blir ledig plass, vil få tilbud om skoleplass.  


Inntak 9. og 10. trinn  

Dersom eksisterende elever velger å slutte ved skolen, vil NTG-U fylle opp disse plassene.

I skoleåret 2019/2020 skal det være 90 elever på 9. trinn og 90 elever på 10. trinn.  

Det gjennomføres en inntaksprosess på lik linje som beskrevet for 8.trinn, for å kartlegge søkerne til 9. og 10. trinn. Denne prosessen danner grunnlag for en rangert venteliste, som vil følges dersom det blir ledige plasser. Denne listen er uavhengig idrett og gjelder fram til 2. oktober.

Kjønn

Det tas inn elever slik at begge kjønn totalt fortsatt er representert med minimum 1/3.      

Her kan du lese om hva som er planlagt når:

Terminliste
Informasjonsmøter: 11. / 12. mars
Inntakstesting del 1: uke 11 - 15
Inntakstesting del 2: Uke 17
Utsendelse av tilbud om skoleplass: primo / medio mai