Hjem NTG-U Bærum Inntaksreglement NTG-U Bærum AS

Inntaksreglement NTG-U Bærum AS

Her er gjeldende inntaksreglement ved NTG-U Bærum AS:

1. Generelle bestemmelser

·         Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.

·         Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.

·         Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no

·         Søknadsfrist:

·    1. mars 2018 kl 2359 

·         Inntakskomitéen, som består av sportssjef NTG/NTG-U Bærum (leder), rektor NTG-U og sportssjef NTG-U, er ansvarlig for inntak/avslag.

·         Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.

Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utdanningsavdelingen.

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

 

Inntaksprosessen er todelt:

·         Del 1 av inntaket skjer i søkernes hovedidrett

·         Del 2 består av testing og vurdering av generelle basisegenskaper og -ferdigheter.

Endelig inntak gjøres på grunnlag av samlede vurderinger og resultater i del 1 og del 2.

Del 1 teller 2/3 og del 2 teller 1/3.

Del 1

Søkernes ferdigheter og egenskaper i den idretten de har oppgitt som hovedidrett, vurderes gjennom idrettsspesifikke tester og aktiviteter. I tennis vil også nasjonal ranking ved testtidspunktet inngå som en del av vurderingen.

 

Det gjennomføres idrettsspesifikke inntakssamlinger i følgende NTG-idretter:

-          fotball

-          håndball

-          basketball

-          ishockey

-          tennis

-          alpint

-          langrenn/skiskyting

-          golf

-          svømming

-          sykkel

-          seiling

-          motocross

-          freeski

-          snowboard

-          judo

-          bordtennis

-          sjakk

-          friidrett

Søkerne kan kun testes i én idrett.  Søkere med annen hovedidrett enn de ovennevnte, deltar kun på del 2 av inntaket og konkurrerer om plassene i ”Andre idretter”.

Del 2

Søkerne vil bli testet i koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet for å kartlegge grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper på en bred og allsidig måte. Se eget dokument for beskrivelse av basistestene.

Her er linker til beskrivelse av testene og poengskalaer del 2:

Beskrivelse av testene i del 1 og del 2

Poengskalaer Basistester Del 2 2018