Hjem NTG Geilo Freeski Inntaksreglement NTG Snowboard og Freeski
Foto: Mustach media

Inntaksreglement NTG Snowboard og Freeski

NTG Geilo snowboard/freeski

Tillegg til NTG´s generelle inntaksreglement for søkere til snowboard/freeski på NTG Geilo.


For skoleåret 2017-18 er snowboard/freeski tildelt sju plasser på NTG Geilo som søkerne til Snowboard/freeski konkurrerer om. I tillegg fordeles noen plasser når søkermassen på de ulike idrettene er kjent. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Geilo kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning


NTG Geilo snowboard/freeski skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2018 vil snowboard/freeski derfor ta hensyn til dette.

Inntakskriterier

I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.

For søkere til snowboard/freeski gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i snowboard/freeski

Poengene fra eventuelle tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

1. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vi vil vektlegge:

  • Fysiske egenskaper
  • Koordinative egenskaper
  • Taktiske evner
  • Taktiske ferdigheter

2. NTG Geilo snowboard/freski kan gjennomføre en inntakssamling i mars 2016. Dersom søkerener kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

3. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger ifølge pkt. 1 være tilstrekkelig.

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.