Hjem NTG Bodø Fotball Inntaksreglement NTG Bodø Fotball

Inntaksreglement NTG Bodø Fotball

​1 GENERELLE BESTEMMELSER (gjelder fra 01.08.2016)

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.

For søkere til Fotball Bodø gjelder følgende kriterier:

 

 1. Ferdigheter i fotball

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

 

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver          6 poeng

Landslagssamling       5 poeng

Nasjonalt                   3-4 poeng

Klubblag                    1-2 poeng

 

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Det er mulig å søke på www.ntg.no fra 1. desember 2018.

 

4. Egnethet

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel hjemmefra, krever en modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjef og trenere på fotball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

 

 

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter       : oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå                           : oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer                                            : snittkarakterer x 1

 

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vi har folk ute for å følge de fleste talentene i Nord Norge og deres vurdering vil også ligge til grunn. 

 

MERK – Alle må søke!

Alle som vurderer NTG Fotball i Bodø som et alternativ, må søke først. Søknadsskjema legges ut i desember hvert år, velg "Søk på NTG" i menyen på hovedsiden.

 

HUSK! Karakterutskrift for 1. termin må legges ved eller ettersendes på mail til NTG Bodø, ved sportssjef Anette Nybø anette.nybo@ntg.no.