Hjem NTG Geilo Langrenn Inntaksreglement langrenn
Foto: NTG Geilo Langrenn

Inntaksreglement langrenn

Informasjon om inntak ved NTG Geilo langrenn

Slik blir du elev hos oss:

Søknadsfristen er 1. Mars. Etter endt søknadsfrist vil søknader bli behandlet, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til en inntakssamling 14-15 Mars. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta.

Inntakskriterier:

Søkere må ha minimum 4,0 i karaktersnitt for å bli vurdert. 

I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til langrenn gjelder i tillegg egenskaper og ferdigheter som er bestemmende faktorer for prestasjon i langrenn. Disse faktorene vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslag-/kretssamlinger og/eller konkurranser. Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.

Vi vil vektlegge:

  • Fysiske egenskaper
  • Koordinative egenskaper
  • Taktiske ferdigheter
  • Motivasjon og personlige egenskaper

Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende kan ovenfornevnte vurderinger være tilstrekkelig.

Du finner mer informasjon om Geilo og skoletilbudet på vår hjemmeside. For ytterligere informasjon rundt inntak, ta kontakt med Øyvind Olstad: olstad@ntg.no eller mobil 980 12 882.