Hjem Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

Her kan du lese inntaksreglementet til NTG-U Lillehammer

  Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

  1.           Generelle bestemmelser

•            Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.

•            Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.

•            Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. april 2019

•            Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no

•            Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan bli behandlet dersom det er ledig plass.

•            Inntakskomitéen, som består av rektor (leder), sportsligleder og daglig leder, er ansvarlig for inntak/avslag.

•            Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.

•            Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Oppland) er klageinstans.

 

2.           Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført.

På en poengskala (1-6) blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en rangeringsliste, og søkerne med de høyeste samlede poengsummene blir tatt inn. Se eget dokument på ntg.no, ’NTG Ungdomsskole’, ’Søk på NTG-U’, ’Relatert’, ’beskrivelse av basistester del 2’.

Kjønnsandel 1/3

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak 2019 vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet

Alderseffekt - den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

 

Skader/sykdom

Hvis en elev er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest. Legeattest vil gi en ny mulighet for å ta en ny opptaksprøve. Denne opptaksprøven vil bli arrangert senest en uke etter hovedopptaksprøvedagen. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve. 

 

Beskrivelse av basistestene ved inntaket til NTG-U Lillehammer

 

Samtlige søkere blir testet i koordinasjon, spenst/hurtighet, styrke og utholdenhet gjennom følgende basistester:

 

Koordinasjon

  • Matteturn (Serie med generelle koordinasjonsøvelser)
  • Harres test

 

Spenst/hurtighet

  • 40 meter
  • Lengde uten tilløp
  • 5-stegs lengdehopp

 

Styrke

  • Hengende situps
  • Push up`s


 

Utholdenhet

  • 2000 meter løp på bane (5 runder på en friidrettsbane)

 

 Se beskrivelse av testene under. (Videopresentasjon i egen sak)

Generelle koordinasjonsøvelser

Hensikt: Teste utøvernes koordinasjon

Utøverne blir vurdert gjennom en gitt serie matteturn.

Utøverne starter med å gå opp i hodestående, markere balanse i hodestående og går direkte inn i dobbel forlengs rulle med påfølgende 180 graders strekkhopp. Dobbel baklengs rulle, opp i stående stilling, fremover og opp i håndstående, markerer balanse i håndstående og slipper kontrollert ned i dobbel forlengs rulle som avsluttes med et strekkhopp med «turnlanding».

Utøverne får tre forsøk, beste serie vurderes (Se videopresentasjon i egen sak).

   

Harres test

Hensikt: Harres test er en kompleks test, som blant annet måler utøverens kroppsbeherskelse, romoppfatningsevne og evne til å utføre retningsforandringer.

Testen gjennomføres som en hinderløype (se skisse), med rulle fremover, vendinger, hopping over og kryping under hekker.

Hekkhøyde 70 cm (både gutter og jenter).

Utøverne gjør tre forsøk i valgfri retning. Beste forsøk registreres som utøverens resultat.

(Se videopresentasjon i egen sak)

 

 

 

Lengde uten tilløp (stille lengde)

Hensikt: Måle utøverens spenst på to ben

Utøverne hopper så langt de kan med samlede ben fra stillestående posisjon. Det er tillatt å gynge med knærne og svinge med armene, men føttene må ikke beveges før satsen

Utøverne får tre forsøk, beste resultat registreres som utøverens resultat (Se videopresentasjon i egen sak).

 

5-stegs lengdehopp

Hensikt: Måle utøverens spenst og styrke i beinmuskulatur. Utøver starter i samme utgangsposisjon som ved stille lengde. Det er tillat å gynge med knærne og svinge med armene. Utøver satser fra begge bein, gjennomfører to hopp på høyre/venstre fot, så et hopp med samla bein før øvelsen avsluttes med to hopp på Høyre/venstre bein og landing etter siste hopp er på begge bein.

Utøverne får tre forsøk, beste resultat registreres som utøverens resultat (Se videopresentasjon i egen sak).

Øvelsen kan gjennomføres på to følgende måter (Valgfritt hvilken utøverne velger å bruke):

Alternativ 1: Samla - venstre - venstre - samla - høyre - høyre - landing samla bein.

 

 

 

 

Alternativ 2: Samla - høyre - høyre - samla - venstre - venstre - landing samla bein.

 

 

 

40 meter

Hensikt: Teste utøvernes løpshurtighet

40 meter sprint på løpebane. Utøverne starter fra stillestående posisjon, med en fot foran den andre.

Utøverne får tre forsøk, beste resultat registreres som utøverens resultat.

 

Hengende sit-ups

Hensikt: Teste muskelstyrken i bukmusklene og hofteleddsbøyerne.

Målet er å gjennomføre flest mulig repetisjoner med godkjent teknikk.

Utøverne er festet i føttene med knehasene mot kanten, og henger tilnærmet opp-ned. Man skal holde to fingre fra hver hånd gjennom en tauring bak hodet. Hver repetisjon skal helt opp til albuene berører forsiden av knærne og helt ned til utgangsposisjonen.

Utøverne får ett forsøk, som registreres som utøverens resultat (Se videopresentasjon i egen sak).

 

Push up`s

Hensikt: Teste muskelstyrken i armer og overkroppen (armstrekkerne og bryst)

Målet er å gjennomføre flest mulig repetisjoner med godkjent teknikk.

Utøverne ligger på magen med strak kropp. Skulderbreddes avstand mellom hendene med tommel mot skulderspiss. Push up til strake armer, kropp senkes ned igjen til gulv og håndflatene løftes opp fra gulvet, før ny push up gjennomføres. Kroppen skal holdes strak i hele utførelsen for godkjent utførelse.

Utøverne får ett forsøk, som registreres som utøverens resultat (Se videopresentasjon i egen sak).

      

   

2000 meter

Hensikt: Teste utøverens aerobe utholdenhet i løping

Testen gjennomføres på en friidrettsbane. Utøveren skal løpe 5 runder (2000 meter) så fort som mulig.Start i oppreist posisjon med et ben foran det andre.