Hjem NTG Bærum Basketball Inntak Basketball Bærum

Inntak Basketball Bærum

Skoleåret 2019/2020

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Basketball gjelder i tillegg følgende kriterier:

1. Ferdigheter i Basketball

Poengsnittet fra tester og/eller vurderinger blir verdisatt på en skala fra 1-6 (fysiske-, tekniske-, taktiske- og lagferdigheter)

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagsutøver Klubb
4-6 poeng1-3 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4-6 poeng

Punkt 1-3 vektes på følgende måte:

1. Ferdigheter i Basketball:2. Resultater/prestasjonsnivå: 3. Skolekarakterer:
oppnådde poeng * 3oppnådde poeng * 2snittkarakter * 1

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.