Hjem NTG Bærum Judo Inntak Bærum Judo

Inntak Bærum Judo

Gjelder inntaket skoleåret 2019/20.

Judo er tildelt 3-5 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Judo Bærum kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Judo kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til judo gjelder følgende kriterier:

Søkerne vurderes ut fra resultater og ferdigheter i sine respektive vektklasser.

1. Tekniske og taktiske ferdigheter i judo

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1 og 6 poeng. 

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå vil vurderes utfra det nivået søkeren er på ved søknadstidspunktet.

Arenaer der søkeren vil bli vurdert på er inntaksamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/regionsamlinger og/eller i konkurranser.  

2. Resultater/prestasjonsnivå

Internasjonalt

Nasjonalt

Landslagutøver

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Tron Gubberud

E-post: Tron@NTG.no

Telefon: 928 68 221