Hjem NTG Bærum Judo Inntakskriterier

Inntakskriterier

Inntaksreglement for Judo ved NTG Bærum

Resultater/prestasjonsnivå

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved samlinger, hospiteringer på NTG eller i andre konkurranser. Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra konkurranseform og nivå.