Hjem NTG Tromsø Fotballgutter Inntakskriterier fotball gutter
Foto:

Inntakskriterier fotball gutter

NTG Tromsø

På NTG fotball gutter har vi hvert år kraftig oversøking. Vi tar inn ca 10 spillere hvert år, der vi ønsker å vurdere hver enkelt spiller grundig før det endelige inntaket. Vi ønsker derfor at alle spillere som har søkt på NTG enten kommer på trening med oss, eller at vi får sett dem over flere kamper. Vi sørger alltid for å ha minst 3 kompetente trenere som vurderer alle søkere. Ved oversøking vil NTGs egen vurdering da også kunne gå foran eksempel kretslagsvurderinger (slik inntaksreglementet gir åpning for.) Alle søkere oppfordres til å ta kontakt slik at vi får gjort avtaler med hver enkelt.

Vi legger stor vekt på holdninger på NTG fotball gutter Tromsø. Av erfaring vet vi at dette er et av hovedkriteriene for å nå langt, og det er viktig at spillere som søker seg hit er motivert og har de riktige holdninger til å kunne stå et 3-årig løp på NTG.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må også være over 4,0 i snitt (fra 1. termin 10. klasse). Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert.