Hjem NTG Bodø Håndball Inntak til NTG Håndball skoleåret 2019/20
Foto:

Inntak til NTG Håndball skoleåret 2019/20

Informasjon om inntak til NTG Bodø Håndball skoleåret 2019/20

NTG Bodø Håndball legger til rette for at gutter og jenter kan kombinere skole og håndball på høyt nivå. Vår filosofi er individuell og helhetlig oppfølging av hver enkelt spiller. 

NTG Bodø tar årlig inn 32 elever til vg1. Av disse tas det inn 16-20 håndballspillere, ca. 6-8 jenter og 6-8 gutter. Posisjonelle hensyn tas med i vurderingen.

Merk! 
Det er også mulighet å søke seg til vg2 for skoleåret 2019/2020.

Inntak
Det er åpent for alle å søke seg inn til NTG Bodø, uavhengig av klubbtilhørighet.

NTG Bodø Håndball har inngått en samarbeidsavtale med Bodø Håndballklubb, om trener- og spillersamarbeid. Trenerne ved vår håndballavdeling er Sebastian Steffens, Børge Lund og Simon Sejr. Les om våre trenere her.

Karakterkort fra ungdomsskolen
Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert.

Søknadsportalen åpner lørdag 1. desember 2018!

Karakterkortet fra 1. termin lastes opp og vedlegges søknaden eller ettersendes til skolen dersom du søker før dette er mottatt. Mailen sendes til sportssjef Anette Nybø, anette.nybo@ntg.no.

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post eller telefon 90081718.

Les Inntaksreglement NTG Bodø Håndball

Søkere som ikke har lastet opp karakterkortet har ikke krav på å bli vurdert.