Hjem NTG Tromsø Fotballjenter Informasjon om inntak NTG Fotball jenter -skoleåret 2019/2020
Foto:

Informasjon om inntak NTG Fotball jenter -skoleåret 2019/2020

NTG Fotball jenter tar inn 7 spillere til neste skoleår.

Av disse 7 spillerne har vi en keeperkvote på ca. 1-2 stk. Andre posisjonelle hensyn kan også bli med i vurderingen.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert.

Husk å legg ved karakterkortet når du søker. Søkere som ikke har lastet opp karakterkortet har ikke krav på å bli vurdert.

Søkere kan komme på hospiteringsbesøk til oss her på NTG i Tromsø for å bli bedre kjent med både spillere og trenere helst før 1.mars. Men om man av en eller annen grunn ikke har mulighet til å komme før dette, vil vi etter beste evne legge til rette for hospiteringsbesøk ved en senere anledning. Alle spillere som kommer på hospiteringsbesøk vil bli vurdert både mens de er på besøk, etter attester som er lagt til i søknaden og ved samtale med vedlagte referanse i søknaden.

Søkere har i utgangspunktet selv ansvar for å ta kontakt. Dette avtales med elitor@ntg.no.
Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert.

 

Inntakskriterier og vekting
I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i fotball

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater / prestasjonsnivå

Landslagsutøver                  6 poeng

Landslag / region                 5 poeng

Kretslag                                 3-4 poeng 

Klubblag                               1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng


Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: Oppnådde poeng x 3

Resultater / prestasjonsnivå: Oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: Snittkarakter x 1

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, landslags- /kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Link til skolens generelle inntaksreglement: https://ntg.no/artikkel/inntakskriterier-for-ntg?source=69


Eline Torneus

Hovedtrener NTG Tromsø Fotball Jenter

elitor@ntg.no

+47 98861333